Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018, Žilina 19.12.2017

Hotel Holiday Inn, Športová 2

Cena: 72,00 EUR

kód:20171219

Semináre - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018

vypredané

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po Novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2018 schválené v Národnej rade. Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Program

(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

  1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018

- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2018

- valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku

- zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej

- ďalšie zmeny v sociálnom poistení

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018

- podiely na zisku – zdanenie podielov na zisku za rok 2017

- nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2018

- zmeny v Zákonníku práce a zákone o nelegálnej práci

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

  1. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018

- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien

- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018

- venovanie 2% (3%) za rok 2017,

- zamestnanecká prémia za rok 2017

- nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady

- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

  1. Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Cena Bratislava

78 eur s DPH (65 eur bez DPH) štandardná cena

72 eur s DPH (60 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účastníci seminára môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň.

*

Cena ostatné mestá

72 eur s DPH (60 eur bez DPH)

66 eur s DPH (55 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

*

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán), do vyčerpania zásob publikácia „Mzdárske zákony 2017“.

POZOR!

Na seminároch môžete získať publikácie Jozefa Mihála so zľavou 40% (do vyčerpania zásob):

MATERSKÁ                      ... cena 9,90 eur s DPH (cena e-shop 16,50 eur s DPH)

Zákonník práce 2017       ... cena 9,90 eur s DPH (cena e-shop 16,50 eur s DPH)

ODVODY                        ... cena 9,90 eur s DPH (cena e-shop 16,50 eur s DPH)

Daňové a odvodové tipy VI. (2018) – novinka!  ... cena 9,90 eur s DPH

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.