Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch (okrem dividend)

Témy: daň z príjmov,dividendy,podiely na zisku,video,zdravotné poistenie,zmeny 2017

Od 1.1.2017 sa v zákone o zdravotnom poistení ruší maximálny vymeriavací základ - pre zamestnancov a zamestnávateľov, pre SZČO a pre samoplatiteľov. Nie však pre poberateľov podielov na zisku - poberateľov dividend. Viac vo videu.