ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 36. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Témy: tlačivá,zdravotné poistenie

*

Povinnosti zamestnávateľa určuje najmä § 24 ZZP.

Podrobnosti, ktoré sa týkajú vykazovania poistného, sú uvedené v informácii zverejnenej na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR (sekcia Legislatíva a financovanie - Zdravotné poistenie).

Pri plnení oznamovacích povinností zamestnávateľa je dôležité metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/12/2014, nájdete ho na webovej stránke úradu.

*

Detaily, ktoré sa týkajú vykazovania poistného a oznamovacích povinností zamestnávateľa (podrobnosti pri vypĺňaní jednotlivých tlačív), hľadajte na webových stránkach zdravotných poisťovní, pretože sa často menia.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode