Aké zmeny môžeme očakávať v rezorte sociálnych vecí od "úradníckej vlády"?

Témy: zmeny 2023

*

MÁJ 2023

Opatrenie o sumách stravného

Opatrenie by malo byť zverejnené v druhej polovici mája 2023 a platné od 1. júna 2023.

Viď článok: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=925

*

JÚN 2023

Opatrenie MPSVaR SR o úprave súm životného minima
 
Od 1.7.2023 sa zvýšia sumy životného minima. Zvýšenie súm životného minima je dôležité aj pre zvýšenie súm rodičovských príspevkov a súm pomoci v hmotnej núdzi.
 
 
*
 
Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
 
Vládne nariadenie by malo reagovať na zvýšenie súm životného minima, preto by sa mali od 1. júla 2023 zvýšiť sumy peňažných príspevkov na opatrovanie a sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie v súlade s § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. a v súlade s § 67n zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
 
*
 
Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024
 
Vládnym nariadením sa ustanovia sumy finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb na rok 2024 v súlade s § 78b ods. 4 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 
*
 
JÚL 2023
 
Opatrenie MPSVaR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 
Pravdepodobne od 1.8.2023 sa zvýšia sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
 
*
 
ĎALŠIE ZMENY
 
Zmeny môžeme očakávať aj vo vzťahu k nariadeniam vlády:
 
  • Nariadenie vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
  • Nariadenie vlády č. 83/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
  • Nariadenie vlády č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
  • Nariadenie vlády č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
  • Nariadenie vlády č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.