Otec na materskej - kedy a ako môže popri poberaní materského pracovať

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

Na úvod treba povedať, že tieto pravidlá sú úplne rovnaké ako v prípade matky na materskej.

*

1. Otec je SZČO.

Popri poberaní materského môže bez problémov ďalej podnikať a dosahovať príjmy. Vyplýva to z § 31 zákona o sociálnom poistení (porovnajte s § 30...).

Jeho výhodou je, že podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona, v čase kedy poberá materské neplatí ako SZČO poistné do Sociálnej poisťovne.

*

2. Otec je zamestnanec.

Podľa § 30 zákona nesmie mať v čase kedy poberá materské príjem zo zamestnania, z ktorého má priznané materské.

Môže však mať z tohto zamestnania taký príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu počas materskej - napríklad môže mať vyplatené odmeny za prácu vykonanú pred nástupom na materské alebo môže mať príjem zo sociálneho fondu.

Ďalej môže mať príjem z iného zamestnania, z ktorého materské priznané nemá. Napríklad zo zamestnania, ktoré začalo krátko pre nástupom na materské. Alebo zo zamestnania, ktoré začalo počas poberania materského.

Takýmto zamestnaním môže byť napríklad iný pracovný pomer alebo dohoda. Alebo prípad, kedy ako štatutár, resp. spoločník začne poberať odmenu. Alebo má príjem na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Samozrejme aj prípad, kedy si počas materského založí živnosť.

Tu potom rovnako podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona platí, že takého príjmu sa neplatí poistné, zamestnávateľ platí len úrazové poistenie.

Treba pripomenúť:

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.