Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*

Dňa 3.3.2023 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2022, ktorá dosiahla sumu 1304 €.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2024 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2024 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1304 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 744 €.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Pre rok 2024 by to znamenalo sumy minimálnej mzdy:

  • 744 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 4,276 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“

*

Národná rada SR dňa 7. decembra 2022 schválila zákon č. 1/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Podľa tejto novely sa časť príplatkov ku mzde s účinnosťou od 1.6.2023 znovu naviazala na sumu minimálnej hodinovej mzdy patriacej zamestnancovi pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín.

*

V pokračovaní článku: Aká bude konkrétna výška príplatkov ku mzde, ktoré sú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy v roku 2024.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.