Minimálna mzda 2024

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*

Dňa 3.3.2023 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2022, ktorá dosiahla sumu 1304 €.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2024 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2024 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1304 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 744 €.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Pripomíname, že dňa 14.7.2022 sociálni partneri oznámili, že sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2023, a to vo výške 700 €.

*

Pre rok 2024 by to znamenalo sumy minimálnej mzdy:

  • 744 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 4,276 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín je minimálna mzda:

  • 4,414 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín
  • 4,561 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín

*

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 744 € deleno 174 hodín = 4,276 €... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,276 € x 40/38,75 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,276 € x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.