Dôchodková hodnota platná v roku 2023 je 16,4764 €

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2023

*

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2023, je 16,4764 €.

*

Podľa § 64 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2023 - dôchodková hodnota, ktorá je platná k 31. decembru kalendárneho roka, sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3aa. Takto určená dôchodková hodnota platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.

Vzorec na určenie dôchodkovej hodnoty (príloha č. 3aa):

ADH je aktuálna dôchodková hodnota.

PM je priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky zistená štatistickým úradom za tretí štvrťrok kalendárneho roka.

To znamená, že ADH (dôchodková hodnota), ktorá bude platná v novom roku (2023), sa upraví indexom, ktorý sa určí ako 95 % z podielu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok minulého roka (2022) a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predminulého roka (2021). 

Dôchodková hodnota, ktorá je platná k 31.12.2022, je 15,13 €.

Priemerná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2021 bola 1185 €.

Priemerná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2022 bola 1296 €. To je medziročný nárast o 9,4 %.

*

Výpočet ADH pre rok 2023 = 15,13 € x (1 + (1296 € / 1185 € - 1) x 0,95  = 16,4764 € ... zaokrúhľuje sa na 4 des. miesta nahor (viď § 65 ods. 4 zákona o sociálnom poistení).

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2023, je 16,4764 €. To znamená medziročný nárast o 8,9 %.

*

Požiadať o dôchodok ešte v roku 2022 alebo počkať na rok 2023? Odpoveď nájdete tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=840 (počkať, jednoznačne).

*

Dôchodková hodnota platná v rokoch 2004 až 2023:

Rok

Dôchodková hodnota

2004

183,58 Sk

2005

193,31Sk

2006

214,68 Sk

2007

232,51 Sk

2008

249,14 Sk

2009

8,9955 €

2010

9,2246 €

2011

9,5756 €

2012

9,8182 €

2013

10,0098 €

2014

10,2524 €

2015

10,6865 €

2016

10,9930 €

2017

11,3505 €

2018

11,9379 €

2019

12,6657 €

2020

13,6361 €

2021

14,2107 €

2022

15,13 €

2023

16,4764 €

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.