Otec na materskej 2017 - zhrnutie

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Poznámka: článok, ktorý čítate je úryvkom z novej knihy "ODVODY".

*

Nárok na materské

Otec má nárok na materské ak:

  • v deň nástupu na materské je nemocensky poistený alebo je v (7-dňovej) ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
  • v období dvoch rokov dozadu (ku dňu nástupu na materské) bol nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní,
  • na materské môže nastúpiť najskôr v čase, kedy uplynulo 6 týždňov odo dňa pôrodu,
  • matka nepoberá materské (buď naň nemá nárok alebo už skončila poberanie svojho materského) a to ani na ďalšie dieťa,
  • nepoberajú rodičovský príspevok ani príspevok na starostlivosť o dieťa a to ani na ďalšie dieťa,
  • dieťa ešte nedovŕšilo vek 3 roky,
  • ak je povinne nemocensky poistený ako zamestnanec, nemá v čase kedy poberá materské príjem za aktívnu prácu, ktorú by vykonával počas poberania materského (nesmie pracovať v zamestnaní, na základe ktorého poberá materské) – môže však mať príjem z iného zamestnania, z ktorého nepoberá materské,
  • ak je povinne nemocensky poistený ako SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistený, nemá podlžnosti v Sociálnej poisťovni (toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5 eur, ako SZČO môže v čase kedz poberá materské, ďalej podnikať a mať príjmz z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • predložia spolu s matkou dieťaťa v Sociálnej poisťovni neformálne prehlásenie, že sa dohodli na tom, že otec prevzal dieťa do starostlivosti.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.