Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023

Témy: odpočítateľná položka,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

K 1. januáru 2023 nadobúdajú účinnosť viaceré novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Nasleduje ich zoznam:

*

Zákon č. 317/2018 Z. z. 

  • zavádza sa odvodová odpočítateľná položka (OOP)
  • zamestnávateľ má povinnosť viesť novú evidenciu analytických údajov zamestnanca

*

Zákon č. 198/2020 Z. z.

  • nepodstatné zmeny

*

Zákon č. 215/2021 Z. z.

  • z tohto zákona nevyplývajú žiadne zmeny

*

Zákon č. 125/2022 Z. z.

  • zrušenie ročného zúčtovania, ktoré sa pôvodne malo prvýkrát konať za rok 2023
  • zmeny vo vylúčenej dobe (§ 140)
  • zmeny vo vymeriavacích základoch (§ 138, § 139b)

*

Zákon č. 248/2022 Z. z.

*

Zákon č. 352/2022 Z. z. 

*

Zákon č. 421/2022 Z. z.

*

Veličiny platné na rok 2023: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=904

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 6 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.