ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Tlačivo určuje MF SR.

MF SR určilo na rok 2022 tlačivo "Prehľad", ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na rok 2019, pod kódom PREHLADv19_1.

V čase písania tohto textu (23.11.2022) MF SR neurčilo novší vzor tlačiva na zdaňovacie obdobie roka 2023.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.