ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddav." (akt. 10.12.2022)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Tlačivo určuje MF SR.

MF SR dňa 8.12.2022 určilo na zdaňovacie obdobie roka 2023 tlačivo "Prehľad", ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na rok 2019, pod kódom PREHLADv19.

Inými slovami, MF SR neurčilo novší vzor tlačiva na zdaňovacie obdobie roka 2023.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.