ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (aktualizované 10.12.2022)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

V termíne do 31. marca je zamestnávateľ povinný podľa § 38 ods. 6 zákona vykonať ročné zúčtovanie za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR dňa 8.12.2022 určilo za rok 2022 nový vzor tlačiva "Ročné zúčtovanie" pod kódom MF/017108/2022-721.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.