ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na zaplatené úroky

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Od roku 2018 sa zaviedol daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie určených v § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Viď § 33a ZDP.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť len na základe zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017 (na staršie zmluvy sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých "po starom").

Daňovník, ktorý má súčasne dve zmluvy (má staršiu zmluvu uzatvorenú pred 1.1.2018 a má aj novšiu zmluvu uzatvorenú po 31.12.2017), si môže nárok na daňový bonus na novšiu zmluvu uplatniť prvýkrát až v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý posledný mu plynul štátny príspevok na staršiu zmluvu.

Daňovník, ktorý má súčasne dve zmluvy uzatvorené po 31.12.2017, si daňový bonus môže uplatniť len na jednu zmluvu.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky musí daňovník preukázať potvrdením, ktoré mu vystaví banka podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.

Potvrdenie okrem iného obsahuje údaje:

  • kedy bola podaná žiadosť o úver a kedy bola uzavretá zmluva
  • osobné údaje dlžníka a prípadných spoludlžníkov (meno, dátum narodenia...)
  • kedy sa úver začal úročiť (= dátum prvej splátky)
  • aká bola v roku 2022 zaplatená výška úrokov z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50000 €

*

KTO MÁ NÁROK

Podmienky, ktoré musí daňovník spĺňať:

  • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie mal najmenej 18 rokov a súčasne najviac 35 rokov,
  • priemerný mesačný príjem dosiahnutý za rok predchádzajúci roku, v ktorom uzatvoril zmluvu, má najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Obe kritéria sa posudzujú len raz, a to pri pridelení úveru. Podmienka výšky príjmu sa v ďalších rokoch nesleduje.

Splnenie týchto podmienok zamestnanec zamestnávateľovi nepreukazuje, o daňový bonus by mal čestne žiadať len vtedy, keď obe podmienky spĺňa.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.