Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.11.2022/1.1.2023

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 5. októbra 2022 schválila zákon č. 352/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a niektoré ďalšie zákony.

Menšia časť zmien je účinná od 1. novembra 2022, väčšina zmien je účinná od 1. januára 2023 a prechodné ustanovenie § 293fz, ktoré sa týka generálneho pardonu, platí od 1. februára 2023.

*

Vyberám z najdôležitejších zmien účinných od 1. novembra 2022:

  • predčasný starobný dôchodok môže byť poistencovi priznaný len vtedy, ak bude jeho suma vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (suma predčasného starobného dôchodku priznaná od 1.11.2022 musí byť najmenej 375,10 €)

*

Vyberám z najdôležitejších zmien účinných od 1. januára 2023:

  • zavádza sa rodičovský dôchodok
  • dôchodková hodnota sa zvyšuje len o 95 % medziročného rastu priemernej mzdy
  • dôchodkový vek je naviazaný na strednú dĺžku života
  • pôvodne plánované zvyšovanie príspevkov sporiteľov do II. piliera (v roku 2023 mali byť príspevky 5,75 % a od roku 2024 mali byť 6 %) sa "pribrzdí"
  • zavádza sa predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch

*

Od 1. februára 2023 je účinné ustanovenie § 293fz, ktorým sa umožňuje tzv. generálny pardon.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.