Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.1.2023 (aktualizácia 24.10.2022)

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

*
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) dňa 4.10.2022 zverejnilo na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu k návrhu opatrení o sumách stravného (kód PI/2022/239).
 
Na základe doterajších skúseností s dĺžkou trvania legislatívneho procesu je predpoklad, že nové sumy stravného budú platné od 1. januára 2023.
 
*
 
Aktualizácia 24.10.2022:
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) dňa 24.10.2022 zverejnilo na portáli slov-lex.sk návrh opatrenia o sumách stravného do medzirezortného pripomienkového konania (kód LP/2022/683, rezortné číslo 23385/2022-M_OPVA). Ukončenie MPK je 14.11.2022.
 
Na základe doterajších skúseností s dĺžkou trvania legislatívneho procesu je naďalej predpoklad, že nové sumy stravného budú platné od 1. januára 2023. Rovnaký predpoklad vyslovuje aj ministerstvo v dôvodovej správe.
 
*
 
Podľa návrhu opatrenia o sumách stravného sa zvýšia sumy stravného nasledovne:
  • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením č. 281/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. septembra 2022 platia sumy stravného:

  • 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 14,50 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

V pokračovaní článku: Zmeny pri stravovaní zamestnancov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.