Daňový bonus v rokoch 2016 a 2017

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

Daňovník má pri splnení zákonom stanovených podmienok nárok na daňový bonus na deti (§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) vo výške 21,41 eura na jedno dieťa mesačne, uvedená suma platí počas celého roka 2016 a roka 2017.

Suma daňového bonusu na jedno dieťa za celý rok 2016, resp. 2017 je 12 x 21,41 = 256,92 eura. Od roku 2015 sa suma daňového bonusu upravuje vždy na začiatku roka a to rovnakým koeficientom, ako sa k 1.7. predchádzajúceho roka zvýši suma životného minima. Pripomeňme, že ostatnýkrát došlo k zvýšeniu sumy životného minima k 1.7.2013.

Pripomeňme v úvode, že od 1.2.2014 došlo k zmene definície nezaopatreného dieťaťa a definície pojmu "sústavná príprava na povolanie" v zákone č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Od februára 2014 sa tak pri štúdiu na vysokej škole už nesleduje, či študent prekročil štandardnú dobu štúdia. V prípade stredoškolákov - maturantov, je nárok na prídavky a súčasne na daňový bonus až do konca školského roka, teda až do augusta vrátane, bez ohľadu na to, či maturant pokračuje ďalej v štúdiu alebo začne pracovať, podnikať, prípadne sa zaeviduje na úrade práce. 

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.