Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Témy: daň z príjmov,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 25. mája 2022 schválila zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa v Zákonníku práce dopĺňa nový § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie.

Výhodou príspevku je skutočnosť, že pri dodržaní podmienok uvedených v § 152c Zákonníka práce je príspevok príjmom zamestnanca naďalej oslobodeným od dane (a automaticky je oslobodený aj od odvodov). Viď § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2023.

Pre posudzovanie oslobodenia príspevku od dane je v praxi potrebné rešpektovať informáciu Finančného riaditeľstva SR, link:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2022/2022.07.06_017_DZPaU_2022_I_podp_byv.pdf

*

V pokračovaní článku:

  • komentár k príspevku
  • podmienky, pri ktorých je príspevok oslobodený od dane a odvodov

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.