Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka v rokoch 2004 - 2025 (aktualizované 1.5.2024)

Témy: daň z príjmov,nezdaniteľná časť,veličiny

Rok

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Priemerná mzda
2004 223,59 525
2005 243,25 573
2006 251,21 623
2007 264,49 669
2008 272,46 723
2009 335,48 745
2010 335,48 769
2011 296,60 786
2012 303,72 805
2013 311,32 824
2014 316,94 858
2015 316,94 883
2016 316,94 912
2017 316,94 954
2018 319,17 1013
2019 328,11 1092
2020 367,85 1133
2021 375,95 1211
2022 381,61 1304
2023 410,24 1430
2024 470,54 1570 (odhad)
2025 480 (odhad)  

*

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách. Euro sa stalo zákonným platidlom na Slovensku od 1.1.2009 pri kurze 1 euro = 30,126 Sk.

*

Poznámky:

*

V rokoch 2004 - 2008 a 2011 - 2019 sa nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) určila ako 1/12-tina z 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1.1. príslušného roka.

V rokoch 2009 a 2010 sa nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) určila ako 1/12-tina z 22,5-násobku sumy životného minima platného k 1.1.2009, čo bola suma 178,92 eura.

Od roku 2020 sa nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) určuje ako 1/12-tina z 21-násobku sumy životného minima platného k 1.1. príslušného roka.

*

Od 1.1.2024 sa suma životného minima zvyšuje na 268,88 €, nezdaniteľná časť na daňovníka tak bude 21/12-tin z 268,88 € = 470,54 €

Od 1.1.2025 sa suma životného minima zvýši tak, ako sa medziročne zvýši suma životného minima, odhadom o 2 %, na približne 480 €.

*

Komentár:

V roku 2004 bola nezdaniteľná časť na daňovníka (223,59 €) v prepočte 43 % z priemernej mzdy (525 €).

V rokoch 2022 a 2023 bola nezdaniteľná časť na daňovníka (381,61 € a 410,24 €) v prepočte už len 29 % z priemernej mzdy (1304 €, 1430 €). 

V roku 2024 je nezdaniteľná časť na daňovníka (470,24 €) v prepočte odhadom 30 % z priemernej mzdy (1570 €, odhad).

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.