Výška prídavkov na deti a daňového bonusu v rokoch 2004 - 2022

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny

Rok Prídavky na deti Daňový bonus na deti Priemerná mzda
2004 16,60 13,28 525
2005 16,60 13,83 573
2006 16,60 17,92 623
2007 16,60 18,42 669
2008 17,92 19,32 723
2009 21,25 20,00 745
2010 21,99 20,02 769
2011 22,01 20,51 786
2012 22,54 21,03 805
2013 23,10 21,41 824
2014 23,52 21,41 858
2015 23,52 21,41 883
2016 23,52 21,41 912
2017 23,52 21,41 954
2018 23,68 21,56 1013
2019 24,34 22,57 1092
2020 24,95 22,72 1133
2021 25,50 23,22 1211
2022 25,88 23,57 1300 (odhad)

 

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách. Euro sa stalo zákonným platidlom na Slovensku od 1.1.2009, pri kurze 1 euro = 30,126 Sk

*

Poznámky:

Od 1.4.2019 sa daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov zvýšil na sumu dvojnásobku základného daňového bonusu.

Od 1.7.2021 do 31.12.2021 bol daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov zvýšený na 1,7-násobok základného daňového bonusu.

Od 1.1.2022 do 30.6.2022 bol daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov zvýšený na 1,85-násobok základného daňového bonusu.

*

Od 1.7.2022 sa suma prídavkov na deti zvyšuje na 30 eur.

Od 1.7.2022 sa daňový bonus na deti zvyšuje na 40 eur na dieťa od 15 rokov a na 70 eur na dieťa do 15 rokov, zároveň však najviac 20 % až 55 % čiastkového základu dane rodiča (viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=815).

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.