Dôchodok po 40 odpracovaných rokoch

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR na svojej schôdzi v máji 2022 v prvom čítaní prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V druhom a treťom čítaní bude Národná rada SR o návrhu rokovať na schôdzi v júni 2022.

Jednou z dôležitých častí návrhu je umožniť čerpanie predčasného starobného dôchodku aj poistencovi, ktorý dosiahol 40 odpracovaných rokov, respektíve získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia (napr. časť tohto obdobia získali ako poistení zamestnanci alebo SZČO a časť obdobia ako poistenci štátu z dôvodu výchovy detí). Takíto poistenci teda môžu požiadať o predčasný starobný dôchodok aj skôr ako 2 roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku.

Takto priznaný predčasný starobný dôchodok sa pri určení jeho výšky nebude znižovať o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, ale bude sa znižovať len o 0,3 %.

Uvedené zmeny majú platiť od 1. januára 2023.

Súčasťou návrhu je aj dôležitá zmena doterajšej podmienky na priznanie predčasného starobného dôchodku, podľa ktorej sa predčasný starobný dôchodok priznal len vtedy, ak jeho suma bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima. Táto zmena sa navrhuje s účinnosťou už od 1. augusta 2022.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.