Otcovská dovolenka

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 26. mája 2022 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrhom zákona sa bude ďalej zaoberať Národná rada SR v prvom čítaní na svojom rokovaní v júni 2022 a v druhom a treťom čítaní v septembri 2022.

Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. októbra 2022.

Cieľom návrhu zákona je okrem iného zapracovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov do slovenskej legislatívy. V Zákonníku práce sa preto dopĺňajú a spresňujú ustanovenia týkajúce sa rodičovskej dovolenky, doterajšia rodičovská dovolenka otca podľa § 166 ods. 1 sa mení na otcovskú dovolenku.

Súčasne návrh obsahuje novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Navrhuje sa možnosť čerpania materského otcom dieťaťa v rozsahu 2 týždňov (14 dní) v období 6 týždňov po narodení dieťaťa, čo v zásade doteraz nebolo možné. Doterajšia materská, ktorú mohli poberať otcovia detí po ukončení materskej matky, resp. najskôr po 6 týždňoch od pôrodu, v zákone zostáva, avšak v prípade otca, ktorý využije možnosť čerpania materského už po pôrode v rozsahu 2 týždňov, sa skráti o 2 týždne na 26 (resp. 29 alebo 35) týždňov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.