Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny,zmeny 2022

*

Na úvod: Viac ako v tomto článku sa o daňovom bonuse dozviete na webinároch 14.7.2022, 19.7.2022 alebo 27.7.2022.

Tipy, triky, varovania, odporúčania. Účasť odporúčam každej mzdovej účtovníčke, či účtovníkovi, aby ste nový daňový bonus vypočítali správne, bez stresov a aby ste vedeli informovať a poučiť vašich zamestnancov. Pomôžem vám. Nie je jedno, či si nový daňový bonus uplatní matka alebo otec, v mnohých prípadoch bude potrebné zmeniť doterajšiu "stratégiu".

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Aktuálny komplexný článok k daňovému bonusu od júla 2022: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA "PO STAROM"

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí zamestnanec za daný mesiac dosiahnuť zdaniteľný príjem (hrubý príjem) podľa § 5 najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (646 eur/2), teda najmenej 323 eur.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA "PO NOVOM" 

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho hrubá mzda - jeho odvody (13,4 % z hrubej mzdy).

Podľa počtu detí môže byť daňový bonus zamestnanca "po novom" za mesiace júl až december 2022 suma najviac:

Hrubá mzda Čiastkový základ dane 1 dieťa 2 deti 3 deti 4 deti 5 detí 6 a viac detí
600 eur 519,60 eura 103,92 eura 140,29 eura 176,66 eura 213,04 eura 249,41 eura 285,78 eura
650 eur 562,90 eura 112,58 eura 151,98 eura 191,39 eura 230,79 eura 270,19 eura 309,60 eura
700 eur 606,20 eura 121,24 eura 163,67 eura 206,11 eura 248,54 eura 290,98 eura 333,41 eura
750 eur 649,50 eura 129,90 eura 175,37 eura 220,83 eura 266,30 eura 311,76 eura 357,23 eura
800 eur 692,80 eura 138,56 eura 187,06 eura 235,55 eura 284,05 eura 332,54 eura 381,04 eura
850 eur 736,10 eura 147,22 eura 198,75 eura 250,27 eura 301,80 eura 353,33 eura 404,86 eura
900 eur 779,40 eura 155,88 eura 210,44 eura 265,00 eura 319,55 eura 374,11 eura 428,67 eura
950 eur 822,70 eura 164,54 eura 222,13 eura 279,72 eura 337,31 eura 394,90 eura 452,49 eura
1000 eur 866 eur 173,20 eura 233,82 eura 294,44 eura 355,06 eura 415,68 eura 476,30 eura

Výsledný bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

Pri výpočte "po novom" platí princíp "nižšia berie".

*

Zamestnancovi sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa mu suma daňového bonusu, ktorá vyjde vyššia.

*

Príklady výpočtov daňového bonusu za júl 2022

Zamestnanec má hrubú mzdu 600 eur, má dve deti 3 a 5 rokov.

Po starom je daňový bonus suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura.

Po novom je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 140,92 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 140 eur.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 140 eur.

*

Zamestnanec má hrubú mzdu 750 eur, má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov.

Po starom je daňový bonus 2 x 47,14 eura + 2 x 43,60 eura = 181,48 eura.

Po novom je daňový bonus suma 4 x 70 eur = 280 eur, súčasne najviac 266,30 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 266,30 eura.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 266,30 eura.

*

Viac o daňovom bonuse na webinároch 31.5.2022, 9.6.202214.6.2022, 20.6.2022, 21.6.202222.6.2022 alebo 28.6.2022.

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.