Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Na úvod: Viac ako v tomto článku sa o daňovom bonuse dozviete na webinároch 14.7.2022, 19.7.2022 alebo 27.7.2022.

Tipy, triky, varovania, odporúčania. Účasť odporúčam každej mzdovej účtovníčke, či účtovníkovi, aby ste nový daňový bonus vypočítali správne, bez stresov a aby ste vedeli informovať a poučiť vašich zamestnancov. Pomôžem vám. Nie je jedno, či si nový daňový bonus uplatní matka alebo otec, v mnohých prípadoch bude potrebné zmeniť doterajšiu "stratégiu".

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Upozornenie - tento článok ďalej nečítajte. Aktuálny komplexný článok k daňovému bonusu od júla 2022 nájdete tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

*

Národná rada SR v utorok 24.5.2022 schválila vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou tohto zákona je aj zmena zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Od 1.1.2022 a od 1.1.2023 sa postupne zvyšuje daňový bonus na dieťa a súčasne sa menia podmienky jeho vyplácania.

Schválený zákon musí ešte potvrdiť pani prezidentka Slovenskej republiky svojím podpisom.

Zmenený daňový bonus na dieťa sa bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.1.2022 DO 30.6.2022

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

Daňovník musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3876 eur.

Pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí zamestnanec za daný mesiac dosiahnuť zdaniteľný príjem (hrubý príjem) podľa § 5 najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (646 eur/2), teda najmenej 323 eur.

SZČO musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

ZMENA OD 1.7.2022 - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.7.2022 DO 31.12.2022

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Od 1.7.2022 táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov, takže pozor na stravovanie pri deťoch do 6 rokov!!

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022. Ak zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022.

V daňovom priznaní SZČO sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022. Ak SZČO začala vykonávať činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Pozor, na rozdiel od pôvodného návrhu sa do úvahy berie len príjem rodiča, ktorý žiada o daňový bonus, na príjem druhého rodiča sa neprihliada.

*

ZMENA OD 1.1.2023 - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.1.2023

 • 100 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 50 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac.

V ročnom zúčtovaní (daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023.

V daňovom priznaní SZČO sa vychádza z čiastkového základu dane (príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

*

Poznámka: Výsledky výpočtov zaokrúhľujeme na 2 desatinné miesta (na eurocenty) matematicky.

*

V pokračovaní článku: Postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov od júla 2022 a v ročnom zúčtovaní za rok 2022. Príklady.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 21 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.