Ako najvýhodnejšie vyplatiť dividendy za roky 2011 až 2016

Témy: dividendy,podiely na zisku,zdravotné poistenie,zmeny 2017

Pri úvahe, kedy a ako čo najvýhodnejšie spoločníkovi vyplatiť dividendy za roky 2011 až 2016 vychádzame z týchto skutočností, ktoré platia bez ohľadu na to, v ktorom roku boli, resp. budú v budúcnosti dividendy vyplatené.

- poistné na zdravotné poistenie neplatia príjemcovia dividend, ktorí nie sú poistení v systéme zdravotného poistenia na Slovensku (pozor ak ide o daňových rezidentov iných štátov, platia v štáte daňovej rezidencie z prijatej dividendy daň podľa predpisov daného štátu – viď vyššie),

- z dividend za roky 2011 a 2012 sa nezráža preddavok na poistné, spoločník prijatú sumu musí sám oznámiť zdravotnej poisťovni, oznamuje sumu nad minimálnym mesačným vymeriavacím základom, platným pre rok kedy sa dividenda vyplatila, zdravotná poisťovňa mu v ročnom zúčtovaní vypočíta poistné pri sadzbe 10% - resp. pri sadzbe 5% ak je spoločník osoba so zdravotným postihnutím,

- z dividend za roky 2013 až 2016 platiteľ dividend zráža preddavok na poistné, pri sadzbe 14% a maximálnom základe danom ako 60-násobok priemernej mzdy – v roku 2016 bol maximálny základ 51480 eur, v roku 2017 je maximálny základ 52980 eur,

- ak si spoločnosť skrátila účtovné obdobie roka 2016 tak, že hospodársky rok končí 30.11.2016, dividendy za účtovné obdobie začínajúce 1.12.2016 podliehajú ešte zdravotným odvodom a nie dani,

- do roku 2016 bol v ročnom zúčtovaní stanovený jednotný maximálny vymeriavací základ vzťahujúci sa na všetky príjmy poistenca – zamestnanie, SZČO, dividendy, za rok 2016 je maximálny vymeriavací základ 51480 eur,

- od roku 2017 sa poistné z príjmov zamestnanca a SZČO platí bez ohraničenia, maximálny vymeriavací základ je stanovený len pre dividendy a to ako 60-násobok priemernej mzdy, v roku 2017 je maximálny základ 52980 eur,

- pri vyšších sumách dividend je výhodné ich vyplatiť všetky naraz v jednom roku – využiť tak skutočnosť, že poistné sa platí najviac z maximálneho vymeriavacieho základu,

- v prípade viacerých spoločníkov je rozdelenie podielov na zisku (dividend) medzi spoločníkov vecou ich dohody v spoločenskej zmluve (viď § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka), spoločníci sa môžu dohodnúť napríklad tak, že celá suma sa vyplatí jedinému spoločníkovi,

- pri nedostatku finančných prostriedkov môžu byť dividendy vyplatené aj formou vzájomného zápočtu medzi spoločnosťou a spoločníkom.

Ukážme si to v praxi a na príkladoch.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.