Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Aj tehotná žena alebo otecko, ktorí sú SZČO a chcú nastúpiť na materskú, resp. poberať tehotenské, musia v prvom rade mať na dávku nárok. Až potom môžeme riešiť, ako dávku zvýšiť, respektíve ako získať čo najvyššiu dávku.

Opäť je tu dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Príklad

Pán Milan je živnostník, podnikať začal v roku 2019. Na základe podaného daňového priznania za rok 2020 mu od 1. júla 2021 začalo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni. Od júla do decembra 2021 platil poistné z vymeriavacieho základu 546 eur, od 1. januára 2022 potom z vymeriavacieho základu 566,50 eura.

Predtým bol naposledy poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec v roku 2018.

Pán Milan má ročné dieťa, má záujem ísť s dieťaťom na materskú.

Ak by chcel ísť na materskú napríklad od 2. marca 2022, tak nemôže, pretože k tomuto dňu ešte nemá 270 dní nemocenského poistenia.

Preverme si to: V období od 2. marca 2020 do 1. marca 2022 bol poistený len ako SZČO v čase od 1. júla 2021 do 1. marca 2022, čo je len 244 dní nemocenského poistenia.

Pán Milan však môže ísť na materskú napríklad od 2. apríla 2022. K tomuto dňu už má 275 dní nemocenského poistenia.

Ak pán Milan požiada o materské od 2. apríla 2022, rozhodujúcim obdobím je rok 2021 (pozrite kapitolu 3.).

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Súčet vymeriavacích základov, z ktorých sa v roku 2021 platilo poistné, je 6 x 546 =  3276 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2021 platilo poistné, bol 184.

DVZ = 3276 / 184 = 17,8044 eura

Materské je 75 % z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 13,35 eura na deň.

Materské tak bude cca 410 eur mesačne a za 28 týždňov (196 dní) poberania materského (od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022) dostane pán Milan materské spolu približne 2617 eur.

*

To nie je veľa. Určitou výhodou, ktorú treba pripomenúť, je ešte skutočnosť, že za dni, za ktoré bude pán Milan poberať materské, nie je povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Ušetrí tak sumu 187,78 eura mesačne a za celú dobu na materskej približne sumu 1205 eur na odvodoch do Sociálnej poisťovne.

Aby ste poznali presný postup pri platbe poistného, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

Ak sa poistné platí len za časť mesiaca, vymeriavací základ za daný mesiac sa delí celkovým počtom kalendárnych dní v danom mesiaci. Takto sa zistí vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň (táto suma sa zaokrúhli na eurocenty nadol). Z toho určíme vymeriavací základ pripadajúci na dni, za ktoré sa platí poistné, a z neho vypočítame poistné podľa jednotlivých fondov (jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol):

 • nemocenské poistenie má sadzbu 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • starobné poistenie má sadzbu 18 % z vymeriavacieho základu
 • invalidné poistenie má sadzbu 6 % z vymeriavacieho základu
 • rezervný fond má sadzbu 4,75 % z vymeriavacieho základu

Pán Milan má v roku 2022 vymeriavací základ 566,50 eura mesačne. Na materskej je od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022.

Za mesiac apríl 2022 platí poistné za jediný deň. Určíme vymeriavací základ:

566,50 eura deleno 30 dní = 18,88 eura na deň, čo je súčasne vymeriavací základ za apríl 2022.

 • nemocenské poistenie = 4,4 % z 18,88 eura = 0,83 eura
 • starobné poistenie = 18 % z 18,88 eura = 3,39 eura
 • invalidné poistenie = 6 % z 18,88 eura = 1,13 eura
 • rezervný fond = 4,75 % z 18,88 eura = 0,89 eura

Poistné za apríl 2022 je 6,24 eura. Pán Milan za apríl 2022 ušetrí 181,54 eura.

*

Za mesiace máj až september 2022 sa poistné neplatí vôbec. Za týchto 5 mesiacov pán Milan ušetrí 187,78 eura mesačne.

Za mesiac október 2022 platí poistné za 17 dní. Určíme vymeriavací základ:

566,50 eura deleno 31 dní = 18,27 eura na deň

Vymeriavací základ za október 2022 = 18,27 eura x 17 dní = 310,59 eura

 • nemocenské poistenie = 4,4 % z 310,59 eura = 13,70 eura
 • starobné poistenie = 18 % z 310,59 eura = 55,90 eura
 • invalidné poistenie = 6 % z 310,59 eura = 18,63 eura
 • rezervný fond = 4,75 % z 310,59 eura = 14,75 eura

Poistné za október 2022 je 102,98 eura. Pán Milan za október 2022 ušetrí 84,80 eura.

Pán Milan počas materskej ušetrí na odvodoch do Sociálnej poisťovne sumu presne 1205,24 eura.

*

Zrejme vás bude zaujímať, čo so zdravotným poistením. Pán Milan okrem toho, že platí zdravotné poistenie ako SZČO, je v dňoch, kedy poberá materské, poistencom, za ktorého platí zdravotné poistenie štát.

To v praxi znamená, že sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ SZČO v období od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022. Ani pri platení preddavkov do zdravotnej poisťovne, ale ani pri ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie za rok 2022.

V závislosti od toho, aký mu vyjde vymeriavací základ z daňového priznania za rok 2022, to bude znamenať ďalšiu potenciálnu úsporu i na zdravotných odvodoch.

*

Pokiaľ chce SZČO získať v roku 2022 vyššie materské, vedú k tomu tri spôsoby:

 1. Zamestnať sa v zamestnaní so zaujímavou hrubou mzdou (ideálne na úrovni 2300 eur mesačne), aby sa v zamestnaní zaplatilo poistné najmenej za 90 kalendárnych dní pred nástupom na materskú. Ale aby bolo materské z tohto nového zamestnania priznané, je nutné ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO, teda pred nástupom na materskú treba činnosť SZČO ukončiť alebo pozastaviť.
 1. Ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO (teda ukončiť alebo pozastaviť činnosť SZČO) a prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s vymeriavacím základom ideálne na úrovni 2300 eur. Dobrovoľné poistenie musí trvať najmenej 26 týždňov pred nástupom na materskú.
 1. Mať paralelne s povinným poistením SZČO povinné nemocenské poistenie zamestnanca (ideálne s hrubou mzdou vo výške 2300 eur mínus vymeriavací základ SZČO), aby povinné nemocenské poistenie zamestnanca trvalo najmenej 270 dní a o materské požiadať z oboch povinných poistení.

Všetky tri spôsoby si vysvetlíme a ukážeme na príkladoch.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2022 (DRUHÉ VYDANIE)' v obchode