Zákon o podpore v čase skrátenej práce (nová verzia 27.2.2022)

Témy: čas skrátenej práce,pandémia,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Od 1. marca 2022 je účinný nový zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon").

Zákon mal platiť už od 1. januára 2022. Jeho účinnosť však vláda posunula o dva mesiace a bez akýchkoľvek zmien tak bude platný až od 1. marca 2022 v podobe, v  akej bol prijatý Národnou radou SR ešte 4. mája 2021.

Zmyslom zákona je úprava poskytovania podpory v čase skrátenej práce („podpora“) na úhradu časti mzdových nákladov zamestnávateľa spojených s vyplácaním náhrady mzdy počas prekážok v práci na strane zamestnávateľa - v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok (napr. nezrušiť pracovné miesto zamestnanca, na ktorého bola vyplatená podpora najmenej ďalšie 2 mesiace).

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktoré nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

Prečo "Kurzarbeit"? Zákon o podpore v čase skrátenej práce je na Slovensku novinkou - v mnohých štátoch Európy však takáto legislatíva pomáha už dlhé roky. A nie je tajomstvom, že zákon naše ministerstvo práce odkopírovalo z nemeckého vzoru.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom informovať o postupe využitia tejto podpory spustilo 10. februára 2022 informačnú webstránku www.skratenapraca.gov.sk.

*

Ako to bude fungovať?

V prvom rade, zamestnávateľ musí mať uzatvorenú dohodu so zástupcami zamestnancov o tom, že zamestnávateľ požiada o podporu v čase skrátenej práce. Ak u zamestnávateľa žiadni zástupcovia zamestnancov nie sú, takúto dohodu musí mať zamestnávateľ uzatvorenú s dotknutými zamestnancami. Túto dohodu môže nahradiť súhlas rozhodcu (viď zákon o kolektívnom vyjednávaní).

Ak nebude mať zamestnávateľ pre zamestnancov dostatok práce, pričom dôvodom bude tzv. vonkajší faktor (v aktuálnej dobe to bude mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19), nebude rušiť pracovné miesta a dávať zamestnancom výpovede, ale pošle ich "domov" na prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Za tento čas bude patriť zamestnancom náhrada mzdy vo výške najmenej 80 % ich priemerného zárobku.

Pokiaľ bude zamestnávateľ spĺňať všetky podmienky na priznanie podpory v čase skrátenej práce, úrad práce mu vyplatí na zamestnancov podporu vo výške 60 % ich priemerných zárobkov. Súčasne môže (ale nemusí!) vláda zamestnávateľovi odpustiť odvody z náhrad miezd, ktoré vyplatil zamestnancom za čas na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

Príklad

Zamestnanec bol v marci 2022 celkom 100 hodín na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, ktoré boli spôsobené mimoriadnou situáciou. Zamestnávateľ bol počas celého mesiaca marec 2022 v čase skrátenej práce. Priemerný hodinový zárobok zamestnanca, ktorý je zistený po 4. štvrťroku 2021, je 10 eur.

Zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku za 100 hodín = 80 % z 10 eur x 100 hodín = 8 eur x 100 hodín = 800 eur.

Úrad práce vyplatil zamestnávateľovi na zamestnanca podporu vo výške 60 % priemerného zárobku za 100 hodín = 60 % z 10 eur x 100 hodín = 6 eur x 100 hodín = 600 eur.

Ak vláda zamestnávateľom počas mimoriadnej situácie odpustí odvody, zamestnávateľ za zamestnanca zaplatí odvody len z vymeriavacieho základu určeného z hrubých príjmov mimo vyplatenej náhrady mzdy. Z náhrady mzdy vyplatenej za čas na prekážkach v práci zamestnávateľ odvody platiť nebude (zamestnanec z prijatej náhrady mzdy odvody a daň z príjmu platí).

Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca za čas prekážok v práci tak budú 200 eur.

*

V pokračovaní článku:

  • dohoda o podaní žiadosti o podporu
  • čas skrátenej práce - obmedzenie činnosti zamestnávateľa - vonkajší faktor...
  • časť zamestnávateľa
  • suma podpory
  • podmienky na poskytnutie podpory (zamestnávateľ, zamestnanci)
  • žiadosť o poskytnutie podpory
  • výplata podpory, obdobie poskytovania podpory
  • úlohy úradov práce a ústredia práce
  • zmeny v Zákonníku práce, v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení a v zákone o dani z príjmov

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.