Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.9 DANE A ODVODY

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce

*

S účinnosťou od 1.1.2019 podľa doplneného § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je príspevok zamestnávateľa na rekreáciu na strane zamestnanca oslobodený od dane (vo výške zákonného nároku).

Automaticky to znamená, že tento príspevok nevstupuje do vymeriavacích základov na sociálne poistenie ani na zdravotné poistenie.

Pozor, oslobodenie od dane a odvodov sa nevzťahuje na:

  • príspevok poskytnutý zamestnancovi, ktorý nespĺňa podmienky – pracuje inak ako v pracovnom pomere (napríklad na dohodu, resp. je to konateľ alebo spoločník bez pracovnej zmluvy), alebo ak pracovný pomer trval menej ako 24 mesiacov,
  • príspevok poskytnutý na rekreačný pobyt, pri ktorom sa nesplnili podmienky – rekreácia nebola na Slovensku, v rámci pobytu bolo maximálne jedno prenocovanie, zamestnanec uhradil rekreáciu pre iné osoby ako rodinných príslušníkov...,
  • sumu príspevku nad 55 % oprávnených výdavkov,
  • sumu príspevku nad limit 275 eur ročne (v závislosti od výšky úväzku),
  • príspevok hradený z prostriedkov sociálneho fondu.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode