Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.8 REKREAČNÝ POUKAZ

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce

*

Zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť aj prostredníctvom rekreačného poukazu. Podľa § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu s účinnosťou od 1. januára 2019 medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patrí rekreačný poukaz vo forme elektronickej platobnej karty, ktorý môže použiť výlučne osoba, ktorej je určený, výlučne na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho roka, v ktorom bol rekreačný poukaz vydaný.

Podľa Zákonníka práce platí, že o poskytovaní príspevku na rekreáciu formou rekreačného poukazu rozhoduje zamestnávateľ. Zamestnávateľ pritom nemusí prihliadať na názor zamestnanca alebo zástupcu zamestnancov.

V praxi to znamená, že pokiaľ zamestnávateľ rozhodne, že bude zamestnancom poskytovať rekreačné poukazy, zamestnanci nemajú právo na vyplácanie príspevkov na rekreáciu "v hotovosti" na základe predložených účtovných dokladov.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode