Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.7 PREUKÁZANIE NÁROKU

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce

*

Účtovný doklad

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie (meno) zamestnanca, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode