Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.3 VÝŠKA PRÍSPEVKU A JEHO VÝPLATA

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,Zákonník práce

*

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov (viď ďalej), najviac však v sume 275 eur ročne. Okrem toho môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi na rekreáciu aj príspevkom zo sociálneho fondu (viď ďalej).

Príklad

Zamestnanec preukáže výdavky na rekreáciu v sume 400 eur. Príspevok na rekreáciu bude 220 eur.

Iný zamestnanec preukáže výdavky na rekreáciu v sume 500 eur. Príspevok na rekreáciu bude 275 eur.

Iný zamestnanec preukáže výdavky na rekreáciu v sume 600 eur. Príspevok na rekreáciu bude 275 eur.

Posledný zamestnanec preukáže výdavky na rekreáciu v sume 1000 eur. Príspevok na rekreáciu bude 275 eur.

Poznámka: Uvedení zamestnanci pracujú v pracovnom pomere na plný úväzok.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode