Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.5 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,stravné,stravovanie,Zákonník práce

*

Finančný príspevok a gastrolístky sa musia zamestnancom poskytnúť vopred

Zamestnancom, ktorí majú zabezpečené stravovanie formou teplého hlavného jedla, poskytuje zamestnávateľ lístky do stravovacieho zariadenia vopred. Inak by nevedeli za jedlo v stravovacom zariadení "zaplatiť" a zostali by hladní.

Obdobne ministerstvo práce tvrdí, že zamestnancom, ktorí majú zabezpečené stravovanie formou gastrolístkov, musia byť gastrolístky poskytované vopred - aby si za vopred poskytnuté gastrolístky mohli zamestnanci kúpiť obed alebo potraviny.

A rovnakou logikou - ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, musí ho vyplatiť zamestnancom vopred. Aby si mali za čo kúpiť jedlo...

Zamestnávateľov, ktorí postupujú tak, že gastrolístky alebo finančný príspevok poskytujú zamestnancom "pozadu", treba upozorniť, že daňové kontroly v takomto prípade neuznajú oslobodenie od dane na strane zamestnanca. Tak to nájdete v metodickom pokyne Finančnej správy SR.

*

Výplatná páska

Podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný pri vyúčtovaní mzdy (pri výplate) zamestnancovi vydať doklad (výplatnú pásku) obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce.

Podľa § 132 Zákonníka práce sa ustanovenie § 130 vzťahuje rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok.

To znamená, že na výplatnej páske musí byť osobitne uvedená suma finančného príspevku na stravovanie.

Odporúčam osobitne uvádzať finančný príspevok poskytovaný na nasledujúci mesiac (resp. na nasledujúce obdobie) a osobitne doúčtovanie finančného príspevku za uplynulý mesiac (resp. za ukončené obdobie).

Príklad

Dňa 13. februára 2022 vo výplate mzdy za mesiac január 2022 zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie vopred na mesiac marec 2022 vo výške: 23 dní x 3 eurá = 69 eur. Finančný príspevok na jednu zmenu je daný ako suma 2,50 eura z prostriedkov zamestnávateľa + 0,50 eura zo sociálneho fondu.

To bude uvedené v osobitnej položke výplatnej pásky.

Zamestnávateľ zároveň vyúčtuje zrážku finančného príspevku za tri zameškané zmeny v mesiaci január 2022 vo výške: - (3 dni x 3 eurá) = - 9 eur.

Zamestnancovi bude vyplatená suma finančného príspevku v celkovej výške 69 - 9 = 60 eur.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode