Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.3 STRAVOVANIE A DOHODY

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dohody,stravné,stravovanie,Zákonník práce

*

Podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný poskytnúť fyzickým osobám, s ktorými uzavrel dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), dohodnutú odmenu za vykonanú prácu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky. Pritom nároky "dohodára" alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru.

V praxi to znamená, že zamestnávateľ sa môže individuálne s "dohodármi" dohodnúť na podmienkach, pri ktorých im poskytne stravovanie. Môže im zabezpečiť stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo formou gastrolístka. Môže im poskytovať aj finančný príspevok na stravovanie. Nie však výhodnejšie ako voči zamestnancom v pracovnom pomere. Konkrétne podmienky treba zapísať do textu dohody.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode