Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.1 KOMU JE Z-TEĽ POVINNÝ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,stravné,stravovanie,Zákonník práce

*

Inými slovami, komu je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie formou teplého jedla alebo gastrolístka, resp. poskytnúť finančný príspevok.

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

Z ustanovenia § 26 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní vyplýva, že nárok na zabezpečenie stravovania alebo na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má aj žiak počas praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

Z ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest vyplýva, že nárok na zabezpečenie stravovania alebo na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má aj starosta obce a primátor mesta.

Ak zamestnávateľ zabezpečil zamestnancom stravovanie formou teplého hlavného jedla, svoju povinnosť si splnil. Zamestnanec má právo odmietnuť teplé jedlo len vtedy, ak má potvrdenie od špecializovaného lekára, že ponúkané jedlo nemôže konzumovať. V takom prípade si zamestnanec sám volí medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Ostatní zamestnanci sú povinní prijať teplé jedlo. Ak odmietnu, zamestnávateľ o tom vykoná zápis a nie je povinný týmto zamestnancom poskytovať gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ sa však môže "dobrovoľne" dohodnúť so zamestnancami, ktorí nepreferujú teplé jedlo, na poskytnutí gastrolístkov alebo finančného príspevku na stravovanie.

Naopak, ak zamestnávateľ nezabezpečil zamestnancom stravovanie formou teplého hlavného jedla, zamestnanci majú právo zvoliť si medzi gastrolístkom alebo finančným príspevkom na stravovanie. Konkrétny postup pri tejto voľbe stanovuje zamestnávateľ v internom predpise. Zamestnanci môžu svoju voľbu zmeniť najskôr po uplynutí jedného roka (12 mesiacov).

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 21 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode