Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.14 ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Témy: čas skrátenej práce,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,zmeny 2022

*

Podpora v čase skrátenej práce je oslobodená od dane

Medzi príjmy fyzickej osoby, ktoré sú oslobodené od dane, sa podľa nového § 9 ods. 2 písm. af) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zaraďuje aj podpora v čase skrátenej práce.

SZČO, ktorá je zamestnávateľom, tak nebude vo svojom daňovom priznaní fyzickej osoby uvádzať podporu v čase skrátenej práce, ktorú jej vyplatil úrad práce.

*

Obdobne platí, že medzi príjmy právnickej osoby, ktoré sú oslobodené od dane, sa podľa nového § 13 ods. 2 písm. l) zaraďuje podpora v čase skrátenej práce.

Zamestnávateľ (právnická osoba) nebude vo svojom daňovom priznaní uvádzať podporu v čase skrátenej práce, ktorú jej vyplatil úrad práce.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode