Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.8 VRÁTENIE PODPORY

Témy: čas skrátenej práce,Daňové a odvodové tipy,zmeny 2022

*

Podľa § 9 zákona je zamestnávateľ povinný vrátiť podporu alebo jej časť, ak poskytovateľ podpory (úrad práce, resp. ÚPSVaR) zamestnávateľovi:

  • odňal alebo znížil podporu, alebo
  • uložil povinnosť vrátiť podporu.

Zamestnávateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo znížení podpory alebo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vrátiť podporu.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode