Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

Napokon sa, samozrejme, pozrieme na to, ako to dopadne, ak spoločnosť nebude spoločníkovi vyplácať žiadnu odmenu, ale vyplatí mu podiel na zisku - dividendy.

Pri vyplatení odmeny na základe pracovnej zmluvy alebo na základe zmluvy podľa Obchodného zákonníka sú odmena a odvody, ktorá zaplatí z odmeny spoločnosť ako zamestnávateľ, daňovým výdavkom spoločnosti a znižujú spoločnosti základ dane.

Naproti tomu pri vyplatení podielu na zisku musí spoločnosť najskôr zo zisku zaplatiť daň z príjmu ako právnická osoba.

Budeme uvažovať o spoločnosti, ktorá má príjem brutto (výnos) nad 49790 eur ročne a na ktorú sa vzťahuje sadzba dane z príjmov právnickej osoby 21 %.

Poznámka: Pri príjme brutto (výnose) do 49790 eur ročne je sadzba dane z príjmov právnickej osoby 15 %.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode