Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MAND.ZMLUVU

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

Spoločnosť môže vyplatiť spoločníkovi odmenu aj na základe zmluvy podľa Obchodného zákonníka - na mandátnu zmluvu alebo na zmluvu o výkone funkcie.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov ide o príjem zo závislej činnosti (rovnako, ako keby bola odmena vyplatená na základe pracovnej zmluvy).

Z pohľadu odvodov sa odmena a spoločník posudzuje obdobne, ako keby bola odmena vyplatená na základe pracovnej zmluvy. Spoločnosť spoločníka prihlasuje do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne ako svojho zamestnanca. Z odmeny sa platí zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie sa platí rozdielnym spôsobom podľa toho, či ide o pravidelný príjem, alebo o nepravidelný príjem.

Ak má spoločník podľa zmluvy nárok na výplatu odmeny za každý kalendárny mesiac (výška odmeny nie je dôležitá, môže to byť napríklad tak, že 11 mesiacov má spoločník odmenu 1 euro a v decembri má odmenu 10000 eur), ide o tzv. pravidelný príjem a spoločnosť ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca s pravidelným príjmom. Platí sa poistné:

  • na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie, rez. fond),
  • na nemocenské poistenie,
  • na poistenie v nezamestnanosti.

Naopak, ak nie je výplata odmeny dohodnutá za každý kalendárny mesiac, ale vypláca sa napríklad len raz ročne, tak ide o tzv. nepravidelný príjem a spoločnosť ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. Platí sa len poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie, rez. fond).

V oboch prípadoch sa na spoločníka nevzťahuje garančné poistenie ani úrazové poistenie.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode