Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

V porovnaní nesmie chýbať na Slovensku populárna forma podnikania – spoločnosť s ručením obmedzeným, s.r.o.

V nasledujúcej tabuľke vidíme, ako to dopadne, ak majiteľ - spoločník s.r.o. žije zo svojej s.r.o., v ktorej sám pracuje – bez pracovnej zmluvy, pričom príjmy zo svojej s.r.o. čerpá formou podielov na zisku (dividend).

Obdobne ako v predošlých tabuľkách, znova uvažujeme o troch s.r.o., pričom cena práce spoločníka s.r.o. za jeden mesiac, ktorá bola fakturovaná klientom, po odpočítaní výdavkov bude postupne vo výške 1000 eur, 2000 eur a 4000 eur.

Ak napríklad s.r.o. za mesiac práce fakturuje spolu 3000 eur, z čoho 2000 eur je suma pripadajúca na odpisy strojov, nástroje, materiál, energie a ďalšiu nevyhnutnú réžiu, tak 1000 eur je zisk s.r.o., respektíve podiel na fakturovanej sume daný ako cena práce spoločníka s.r.o. S tým, že spoločník si zisk vyplatí formou dividend.

V tabuľke uvažujeme o spoločnosti, kde pri príjme brutto (výnose) do 49790 eur ročne je v roku 2022 sadzba dane 15 %.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode