Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

Aké je daňovo-odvodové zaťaženie SZČO – napríklad živnostníka, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky povedzme pri remeselných živnostiach, kde má pomerne vysoké vstupné náklady na strojové vybavenie, nástroje, materiál, energie a podobne?

Posudzujeme živnostníka, ktorý si za mesiac práce vyfakturuje cenu svojej práce v porovnateľnej výške, ako je cena práce zamestnanca v predošlej tabuľke, teda postupne vo výške 1000 eur, 2000 eur a 4000 eur.

Ak napríklad za mesiac svojej práce fakturuje spolu 5000 eur, z čoho 4000 eur je suma pripadajúca na odpisy strojov, nástroje, materiál, energie a ďalšiu nevyhnutnú réžiu, tak 1000 eur je podiel na fakturovanej sume daný ako cena práce živnostníka.

 

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem znížený o výdavky

 

1000

 

2000

 

4000

Vymeriavací základ odvody

 

673

 

1346

 

2692

Sociálne poistenie 33,15 %

 

223

 

446

 

892

Zdravotné poistenie 14 %

 

94

 

188

 

377

Celkom odvody 47,15 %

 

317

 

634

 

1269

Nezdaniteľná časť

 

382

 

382

 

120

Výsledný základ dane

 

301

 

984

 

2611

Daň z príjmu 15 %

 

45

 

148

 

392

Odvody + daň

36%

362

39%

782

42%

1661

Čistý príjem

64%

638

61%

1218

58%

2339

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode