Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.2 DAŇ Z PRÍJMOV

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,spoločník,štatutár

*

Ak spoločník alebo konateľ, resp. iný člen orgánu spoločnosti majú príjem z s.r.o. na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o pracovnej činnosti a podobne, tak podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) ide o príjem zo závislej činnosti.

Ak spoločník alebo konateľ, resp. iný člen orgánu spoločnosti majú príjem z s.r.o. za prácu na základe zmluvy o výkone funkcie, mandátnej zmluvy, prípadne i bez zmluvy, tak v takomto prípade podľa § 5 ods. 1 písm. b) ZDP ide o príjem zo závislej činnosti.

V „reči“ zákona o dani z príjmov tak má spoločník, konateľ, resp. člen orgánu spoločnosti, ktorý poberá v spoločnosti mzdu alebo odmenu za prácu pre spoločnosť, postavenie zamestnanca a spoločnosť má postavenie zamestnávateľa.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode