Zákon o športe - odvody profi športovcov so zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu od r. 2022

Témy: sociálne poistenie,zákon o športe,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

SOCIÁLNE POISTENIE

Podľa prechodného ustanovenia § 293do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré bolo účinné od 1.1.2016 do 31.12.2021, v rokoch 2016 až 2021 sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažoval za zamestnanca na účely zákona o sociálnom poistení. Športová organizácia ho počas tohto obdobia neprihlasovala ako svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne, športovec nemal povinné poistenie ako zamestnanec a poistné do Sociálnej poisťovne sa neodvádzalo. Súčasne športovec nemal nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne a nebol ani úrazovo poistený.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.