ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Daňový bonus na deti

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Podľa § 33 ZDP má daňovník – rodič pri splnení stanovených podmienok nárok na daňový bonus na deti.

*

VÝŠKA DAŇOVÉHO BONUSU

Od 1.1.2021 do 30.6.2021:

  • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 23,22 eura mesačne na dieťa vo veku od 6 rokov

Od 1.7.2021 do 31.12.2021:

  • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov ... za celý rok 557,28 eura
  • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov ... za celý rok (6 x 23,22) 139,32 eura + (6 x 39,47) 236,82 eura = 376,14 eura
  • 23,22 eura mesačne na dieťa vo veku od 15 rokov ... za celý rok 278,64 eura

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

KTO MÁ NÁROK

Rodič si môže uplatniť nárok na daňový bonus na deti, ak:

  • je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (je daňovým rezidentom v SR)
  • alebo je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky za príslušný rok tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov v SR i v zahraničí
  • a za príslušný rok dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (v zamestnaní) podľa § 5 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo pre rok 2021 znamená sumu 6 x 623 eur = 3738 eur
  • alebo za príslušný rok dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2021 suma 3738 eur) a z týchto príjmov vykázal kladný základ dane.

Pozor, od 1.8.2021 nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov vzniká len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Podmienka výšky zdaniteľného príjmu sa musí splniť buď z príjmov podľa § 5 ZDP, alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Ak má daňovník aj príjmy podľa § 5 ZDP, aj podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, teda aj zo zamestnania, aj z podnikania, tak pri posudzovaní nároku na daňový bonus tieto dva druhy zdaniteľného príjmu nie je možné spočítať.

*

PRI POSUDZOVANÍ VÝŠKY PRÍJMOV ZA ROK 2021 SA ZOHĽADNÍ AJ PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ, OŠETROVNÉ A "PRVÁ POMOC"

K tomu viac čítaajte v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=750

*

Pri príjmoch zo závislej činnosti nie je rozhodujúca forma právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec poberá zdaniteľné príjmy - môže ísť o pracovný pomer, dohodu, odmenu spoločníka s.r.o., odmenu štatutára spoločnosti atď.

Pri daňovom rezidentovi sa uznáva aj príjem podľa § 5 ZDP alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP dosiahnutý v zahraničí.

Zamestnanec si nárok na daňový bonus môže uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov na daň - formou "Vyhlásenia". Už od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň má zamestnanec nárok na daňový bonus vtedy, ak jeho zdaniteľný mesačný príjem dosiahne najmenej výšku polovice minimálnej mzdy, čo bola počas roka 2021 suma 623 eur / 2 = 311,50 eura.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.