Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO po "Daňovej revolúcii"

Témy: daň z príjmov,SZČO

V článku uvádzame daňovo-odvodové zaťaženie SZČO podľa súčasnej legislatívy, pričom používame veličiny a sadzby platné pre rok 2022.

Súčasné zaťaženie porovnávame s návrhom, ktorý 22.11.2021 prezentoval minister financií Igor Matovič.

*

SZČO - SKUTOČNÉ VÝDAVKY

Aké je súčasné daňovo-odvodové zaťaženie SZČO – napríklad živnostníka, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky povedzme pri remeselných živnostiach, kde má pomerne vysoké vstupné náklady na strojové vybavenie, nástroje, materiál, energie a podobne?

Posudzujeme živnostníka, ktorý si za mesiac práce vyfakturuje cenu svojej práce postupne vo výške 1000 eur, 2000 eur a 4000 eur.

Ak napríklad za mesiac svojej práce fakturuje spolu 5000 eur, z čoho 4000 eur je suma pripadajúca na odpisy strojov, nástroje, materiál, energie a ďalšiu nevyhnutnú réžiu, tak 1000 eur je podiel na fakturovanej sume daný ako cena práce živnostníka.

*

Rok 2022

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem znížený o výdavky

 

1000

 

2000

 

4000

Vymeriavací základ odvody

 

673

 

1346

 

2692

Sociálne poistenie 33,15%

 

223

 

446

 

892

Zdravotné poistenie 14%

 

94

 

188

 

377

Celkom odvody 47,15%

 

317

 

634

 

1269

Nezdaniteľná časť

 

382

 

382

 

120

Výsledný základ dane

 

301

 

984

 

2611

Daň z príjmu 15%

 

45

 

148

 

392

Odvody + daň

36%

362

39%

782

42%

1661

Čistý príjem

64%

638

61%

1218

58%

2339

*

Súčasné odvody SZČO sú 47,15 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ je daný ako hrubý príjem znížený o výdavky (výdavky bez odvodov) deleno koeficient 1,486. Ak je cena práce (teda príjem znížený o skutočné výdavky bez odvodov) vo výške 1000 eur, vymeriavací základ je 673 eur.

Výsledný základ dane sa určí ako hrubý príjem znížený o výdavky, o odvody a o nezdaniteľnú časť.

Pri ročnom hrubom príjme do 49790 eur je v roku 2022 sadzba dane SZČO z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov 15 %.

*

Po "Daňovej revolúcií" zaplatí SZČO zo základu dane 29 % odvod a 19 % daň. Vyzerať to bude takto:

*

Rok 2023

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem znížený o výdavky

 

1000

 

2000

 

4000

Základ pre odvod a daň

 

775

 

1550

 

3100

Odvod 29%

  225  

450

 

900

Daň z príjmu 19%

 

147

 

294

 

588

Odvody + daň

37%

372

37%

744

37%

1488

Čistý príjem

63%

628

63%

1256

63%

2512

*

Pri SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, je jasne vidieť, že s narastajúcim príjmom budú SZČO z reformy profitovať. Mierne budú profitovať aj SZČO s príjmom na úrovni okolo 700-800 eur - čo v tabuľke nie je vidieť - ťažiť budú zo zrušenia minimálnych odvodov.

*

SZČO PAUŠÁLNE VÝDAVKY

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, je v súčasnosti výhodné. A to tým viac, čím menšie (ideálne nulové) sú jej skutočné výdavky.

V tabuľke uvažujeme o troch SZČO, ktoré majú prakticky nulové skutočné výdavky, pričom za mesiac svojej práce fakturujú sumy 1000 eur, 2000 eur a 4000 eur.

*

Rok 2022

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem

 

1000

 

2000

 

4000

Paušálne výdavky 60%

 

600

 

1200

 

1667

Príjem znížený o výdavky

 

400

 

800

 

2333

Vymeriavací základ odvody

 

567

 

567

 

1570

Sociálne poistenie 33,15%

 

188

 

188

 

520

Zdravotné poistenie 14%

 

79

 

79

 

220

Celkom odvody 47,15%

 

267

 

267

 

740

Nezdaniteľná časť

 

382

 

382

 

382

Výsledný základ dane

 

0

 

151

 

1211

Daň z príjmu 15%

 

0

 

23

 

182

Odvody + daň

27%

267

15%

290

23%

922

Čistý príjem

73%

733

85%

1710

77%

3078

*

SZČO si znižuje zdaniteľný príjem o paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu. Paušálne výdavky sú najviac 20000 eur ročne (pri prepočte na mesiac najviac 1666,67 eura mesačne). Optimálne využitie paušálnych výdavkov sa dosiahne pri príjme do 33333 eur ročne.

Vymeriavací základ je daný ako hrubý príjem znížený o paušálne výdavky deleno koeficient 1,486. Vymeriavací základ je počas roka 2022 najmenej vo výške 566,50 eura.

*

Po "Daňovej revolúcií" zaplatí SZČO z hrubého príjmu paušálnu daň 29 %, ktorá v sebe bude zahŕňať aj odvod:

*

Rok 2023

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem

 

1000

 

2000

 

4000

Paušálna daň 29%

29% 290 29%

580

29%

1080

Čistý príjem

71%

710

71%

1420

71%

2840

*

Ako vidíme, bude to naozaj veľmi jednoduché, jednoduchšie to už byť nemôže. Avšak pre "paušálistu" bude reforma znamenať nižší čistý príjem.

K najväčšej strate dôjde pri príjme okolo 2000 eur mesačne, kde je v súčasnosti najnižšia miera daňovo-odvodového zaťaženia len na úrovni okolo 15 % - a tá sa zvýši na 29 %. Zavedenie novej paušálnej dane pre SZČO s príjmom 2000 eur mesačne a súčasnými výhodnými paušálnymi výdavkami znamená zdvojnásobenie daňovo-odvodového zaťaženia.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.