Odklad splatnosti poistného do SP za október 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Podľa nariadenia vlády č. 379/2021 Z. z., ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 20. októbra 2021 a ktoré je účinné od 21. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za október 2021 na 30. jún 2024.

Pozor, lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov za október 2021 sa nemení.

Súčasne sa posúvajú lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiace máj - júl 2020, december 2020 až máj 2021 (vždy o ďalšie 3 mesiace).

*

Sumarizácia: Odklad lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiace marec 2020, máj - júl 2020, december 2020 až máj 2021, október 2021

Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO:

 • za marec 2020 bolo splatné v termíne do 30. septembra 2021
 • za máj 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022
 • za jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022
 • za júl 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022
 • za december 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2022
 • za január 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023
 • za február 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023
 • za marec 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023
 • za apríl 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023
 • za máj 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2024
 • za október 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2024

Uvedený odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za príslušný mesiac o 40 % a viac.

*

K poklesu čistého obratu, resp. poklesu príjmov čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=509

*

Sumarizácia všetkých úľav na odvodoch počas pandémie: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=329

*

Čestné vyhlásenie na webe Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie---odklad-poistneho-za-oktober-2021/69959s

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 24 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.