Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Aktualizácia 24.10.2021: Oprava súm pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku a pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku.

*

V článku nájdete údaje o nepostihnuteľných sumách pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.1.2022 do 30.6.2022, určené nariadením vlády č. 268/2006 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2022.

Suma životného minima plnoletej fyzickej osoby je v období od 1.7.2021 do 30.6.2022 daná ako 218,06 eura.

*

Vláda SR dňa 20.10.2021 schválila nariadenie vlády SR č. 390/2021 Z. z., ktorým mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov.

Okrem zmien základných nepostihnuteľných súm treba upozorniť na zrušenie § 1 ods. 4 nariadenia.

To znamená, že od 1. januára 2022 sa pri neprednostných pohľadávkach k základnej nepostihnuteľnej sume na povinného započítava aj suma na osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, ak v jej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

Pozor ale, podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády sa pri zrážke výživného a pri prednostných pohľadávkach pri určení základnej nepostihnuteľnej sumy naďalej k základnej nepostihnuteľnej sume na povinného nezapočítava suma na osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, ak v jej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

*

Základné nepostihnuteľné sumy, § 1 nariadenia:

  • na povinného: 305,28 eura (140 % životného minima plnoletej FO)  ... zmena od 1.1.2022
  • na vyživovanú osobu: 76,32 eura (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 305,28 eura) ... zmena od 1.1.2022

*

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

  • na povinného: 305,28 eura (140 % životného minima plnoletej FO) ... zmena od 1.1.2022
  • na vyživovanú osobu: 152,64 eura (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 305,28 eura) ... zmena od 1.1.2022

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.