"Prvá pomoc" za august a september 2021 (aktualizované 12.8.2021)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Vláda SR ešte začiatkom júna 2021 predĺžila projekt "Prvá pomoc" na mesiace júl až december 2021. Od júla 2021 sa "Prvá pomoc" napojila na tzv. COVID automat.

V závislosti od epidemiologickej situácie sa zadefinovali štyri tzv. Fázy, a to Fáza 0 až Fáza 3.

Napríklad v prípade, ak v príslušnom mesiaci bude na celonárodnej úrovni vyhlásený tretí alebo štvrtý stupeň varovania (to sú dva najvyššie možné stupne varovania), pôjde o Fázu 3.

Pri Fáze 3 bude výška príspevkov "Prvá pomoc" stanovená tak, ako ste ju poznali za mesiace február až jún 2021 v rámci Prvej pomoci++.

Naopak, v prípade, ak bude epidemiologická situácia dobrá, pričom väčšina okresov na Slovensku bude po väčšiu časť mesiaca zelená, za daný mesiac sa žiadne príspevky vyplácať nebudú, pôjde o Fázu 0.

Súčasťou schválených pravidiel je aj dôležité pravidlo prechodu medzi fázami: Medzimesačný prechod medzi fázami je možný najviac o dve fázy.

Viac k tomu v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=585

*

"Prvá pomoc" za august 2021

Pretože v období od 1. augusta do 15. augusta bolo celé Slovensko "zelené" a od 16. augusta bude "oranžových" len 9 okresov, už 11. augusta 2021 vieme povedať, že za august 2021 sa príspevky "Prvá pomoc" vyplácať vôbec nebudú. Uplatní sa Fáza 0.

Pokiaľ ide o pravidlo prechodu medzi fázami (viď vyššie), tak za júl 2021 sa príspevky vyplácajú v rámci Fázy 1. Teda pri prechode z Fázy 1 do Fázy 0 pôjde o medzimesačný prechod o jednu fázu nadol, čo je v súlade s pravidlom o prechode medzi fázami.

*

V pokračovaní článku sa dozviete, či a ako sa bude pokračovať v "Prvej pomoci" za mesiace september až december 2021.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 8 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.