Daňový bonus na deti v rokoch 2021 a 2022

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny,zmeny 2021

*

Od 1.1.2021 do 30.6.2021 je daňový bonus:

  • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

*

Od 1.7.2021 do 31.12.2021 je daňový bonus:

  • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
  • 23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,7-násobok základnej sumy DB. 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

Od 1.1.2022 do 31.12.2022 je daňový bonus:

  • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
  • 23,57 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,85-násobok základnej sumy DB. 1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Poznámka: Sumy sa zaokrúhľujú na celé eurocenty matematicky.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.