"Prvá pomoc++" komplexne po Aktualizácii č. 19 (5.5.2021)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Projekt "Prvá pomoc++" je určený zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a majiteľom jednoosobových s.r.o., ktorí majú počas pandémie COVID-19 problémy s nedostatkom práce pre svojich zamestnancov, majú pokles tržieb, respektíve úplný výpadok príjmov.

Oficiálne informácie nájdete na stránke www.pomahameludom.sk, ktorú prevádzkuje Ústredie práce SR www.upsvar.sk v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk.

Informácie o projekte a jeho zmenách zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo práce formou tzv. Aktualizácií.

Od 1. apríla 2021 je platná "Aktualizácia č. 19", oficiálne bola zverejnená 29. apríla 2021.

*

V článku nájdete:

 • historický prehľad projektu, zmeny v jednotlivých fázach, vrátane najnovších zmien platných od apríla 2021
 • popis opatrení č. 1, 3A a 3B určených pre zamestnávateľov
 • všeobecne platné podmienky, ktoré musí spĺňať zamestnávateľ
 • všeobecne platné podmienky, ktoré musia byť splnené u zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ čerpá príspevky
 • popis opatrení č. 2 a 4A určených pre SZČO
 • všeobecne platné podmienky, ktoré musí spĺňať SZČO
 • popis opatrenia č. 4B určeného pre majiteľov jednoosobových s.r.o
 • všeobecne platné podmienky, ktoré musí spĺňať majiteľ s.r.o. a jeho s.r.o.
 • vysvetlenie, čo sa rozumie cenou práce
 • vysvetlenie, ako sa posudzuje pokles tržieb
 • vysvetlenie pojmu prevádzka

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.