Materské: Kalendár (otec, resp. iný poistenec)

Témy: materské,nemocenské dávky,pomôcky,sociálne poistenie,veličiny

*

Nástup na materskú je ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti

*

Nástup na materskú

od...

Nárok na materské do...

(28 týždňov)

Nárok na materské do...

(osamelý otec, 31 týždňov)

Nárok na materské do...

(starostlivosť o 2 deti, 37 týždňov)

1.1.RRRR 15.7.RRRR 5.8.RRRR 16.9.RRRR
2.1.RRRR 16.7.RRRR 6.8.RRRR 17.9.RRRR
3.1.RRRR 17.7.RRRR 7.8.RRRR 18.9.RRRR
4.1.RRRR 18.7.RRRR 8.8.RRRR 19.9.RRRR
5.1.RRRR 19.7.RRRR 9.8.RRRR 20.9.RRRR
6.1.RRRR 20.7.RRRR  10.8.RRRR 21.9.RRRR
7.1.RRRR 21.7.RRRR  11.8.RRRR 22.9.RRRR
8.1.RRRR 22.7.RRRR  12.8.RRRR 23.9.RRRR
9.1.RRRR 23.7.RRRR 13.8.RRRR 24.9.RRRR
 10.1.RRRR 24.7.RRRR 14.8.RRRR 25.9.RRRR
 11.1.RRRR 25.7.RRRR 15.8.RRRR 26.9.RRRR
 12.1.RRRR 26.7.RRRR 16.8.RRRR 27.9.RRRR
13.1.RRRR 27.7.RRRR 17.8.RRRR 28.9.RRRR
14.1.RRRR 28.7.RRRR 18.8.RRRR 29.9.RRRR
15.1.RRRR 29.7.RRRR 19.8.RRRR 30.9.RRRR
16.1.RRRR 30.7.RRRR 20.8.RRRR 1.10.RRRR
17.1.RRRR 31.7.RRRR 21.8.RRRR 2.10.RRRR
18.1.RRRR 1.8.RRRR 22.8.RRRR 3.10.RRRR
19.1.RRRR 2.8.RRRR 23.8.RRRR 4.10.RRRR
20.1.RRRR 3.8.RRRR 24.8.RRRR 5.10.RRRR
21.1.RRRR 4.8.RRRR 25.8.RRRR 6.10.RRRR
22.1.RRRR 5.8.RRRR 26.8.RRRR 7.10.RRRR
23.1.RRRR 6.8.RRRR 27.8.RRRR 8.10.RRRR
24.1.RRRR 7.8.RRRR 28.8.RRRR 9.10.RRRR
25.1.RRRR 8.8.RRRR 29.8.RRRR  10.10.RRRR
26.1.RRRR 9.8.RRRR 30.8.RRRR  11.10.RRRR
27.1.RRRR  10.8.RRRR 31.8.RRRR  12.10.RRRR
28.1.RRRR  11.8.RRRR 1.9.RRRR 13.10.RRRR
29.1.RRRR  12.8.RRRR 2.9.RRRR 14.10.RRRR
30.1.RRRR 13.8.RRRR 3.9.RRRR 15.10.RRRR
31.1.RRRR 14.8.RRRR 4.9.RRRR 16.10.RRRR
1.2.RRRR 15.8.RRRR 5.9.RRRR 17.10.RRRR
2.2.RRRR 16.8.RRRR 6.9.RRRR 18.10.RRRR
3.2.RRRR 17.8.RRRR 7.9.RRRR 19.10.RRRR
4.2.RRRR 18.8.RRRR 8.9.RRRR 20.10.RRRR
5.2.RRRR 19.8.RRRR 9.9.RRRR 21.10.RRRR
6.2.RRRR 20.8.RRRR  10.9.RRRR 22.10.RRRR
7.2.RRRR 21.8.RRRR  11.9.RRRR 23.10.RRRR
8.2.RRRR 22.8.RRRR  12.9.RRRR 24.10.RRRR
9.2.RRRR 23.8.RRRR 13.9.RRRR 25.10.RRRR
 10.2.RRRR 24.8.RRRR 14.9.RRRR 26.10.RRRR
 11.2.RRRR 25.8.RRRR 15.9.RRRR 27.10.RRRR
 12.2.RRRR 26.8.RRRR 16.9.RRRR 28.10.RRRR
13.2.RRRR 27.8.RRRR 17.9.RRRR 29.10.RRRR
14.2.RRRR 28.8.RRRR 18.9.RRRR 30.10.RRRR
15.2.RRRR 29.8.RRRR 19.9.RRRR 31.10.RRRR
16.2.RRRR 30.8.RRRR 20.9.RRRR 1.11.RRRR
17.2.RRRR 31.8.RRRR 21.9.RRRR 2.11.RRRR
18.2.RRRR 1.9.RRRR 22.9.RRRR 3.11.RRRR
19.2.RRRR 2.9.RRRR 23.9.RRRR 4.11.RRRR
20.2.RRRR 3.9.RRRR 24.9.RRRR 5.11.RRRR
21.2.RRRR 4.9.RRRR 25.9.RRRR 6.11.RRRR
22.2.RRRR 5.9.RRRR 26.9.RRRR 7.11.RRRR
23.2.RRRR 6.9.RRRR 27.9.RRRR 8.11.RRRR
24.2.RRRR 7.9.RRRR 28.9.RRRR 9.11.RRRR
25.2.RRRR 8.9.RRRR 29.9.RRRR  10.11.RRRR
26.2.RRRR 9.9.RRRR 30.9.RRRR  11.11.RRRR
27.2.RRRR  10.9.RRRR 1.10.RRRR  12.11.RRRR
28.2.RRRR  11.9.RRRR 2.10.RRRR 13.11.RRRR
1.3.RRRR  12.9.RRRR 3.10.RRRR 14.11.RRRR
2.3.RRRR 13.9.RRRR 4.10.RRRR 15.11.RRRR
3.3.RRRR 14.9.RRRR 5.10.RRRR 16.11.RRRR
4.3.RRRR 15.9.RRRR 6.10.RRRR 17.11.RRRR
5.3.RRRR 16.9.RRRR 7.10.RRRR 18.11.RRRR
6.3.RRRR 17.9.RRRR 8.10.RRRR 19.11.RRRR
7.3.RRRR 18.9.RRRR 9.10.RRRR 20.11.RRRR
8.3.RRRR 19.9.RRRR  10.10.RRRR 21.11.RRRR
9.3.RRRR 20.9.RRRR  11.10.RRRR 22.11.RRRR
 10.3.RRRR 21.9.RRRR  12.10.RRRR 23.11.RRRR
 11.3.RRRR 22.9.RRRR 13.10.RRRR 24.11.RRRR
 12.3.RRRR 23.9.RRRR 14.10.RRRR 25.11.RRRR
13.3.RRRR 24.9.RRRR 15.10.RRRR 26.11.RRRR
14.3.RRRR 25.9.RRRR 16.10.RRRR 27.11.RRRR
15.3.RRRR 26.9.RRRR 17.10.RRRR 28.11.RRRR
16.3.RRRR 27.9.RRRR 18.10.RRRR 29.11.RRRR
17.3.RRRR 28.9.RRRR 19.10.RRRR 30.11.RRRR
18.3.RRRR 29.9.RRRR 20.10.RRRR 1.12.RRRR
19.3.RRRR 30.9.RRRR 21.10.RRRR 2.12.RRRR
20.3.RRRR 1.10.RRRR 22.10.RRRR 3.12.RRRR
21.3.RRRR 2.10.RRRR 23.10.RRRR 4.12.RRRR
22.3.RRRR 3.10.RRRR 24.10.RRRR 5.12.RRRR
23.3.RRRR 4.10.RRRR 25.10.RRRR 6.12.RRRR
24.3.RRRR 5.10.RRRR 26.10.RRRR 7.12.RRRR
25.3.RRRR 6.10.RRRR 27.10.RRRR 8.12.RRRR
26.3.RRRR 7.10.RRRR 28.10.RRRR 9.12.RRRR
27.3.RRRR 8.10.RRRR 29.10.RRRR  10.12.RRRR
28.3.RRRR 9.10.RRRR 30.10.RRRR  11.12.RRRR
29.3.RRRR  10.10.RRRR 31.10.RRRR  12.12.RRRR
30.3.RRRR  11.10.RRRR 1.11.RRRR 13.12.RRRR
31.3.RRRR  12.10.RRRR 2.11.RRRR 14.12.RRRR
1.4.RRRR 13.10.RRRR 3.11.RRRR 15.12.RRRR
2.4.RRRR 14.10.RRRR 4.11.RRRR 16.12.RRRR
3.4.RRRR 15.10.RRRR 5.11.RRRR 17.12.RRRR
4.4.RRRR 16.10.RRRR 6.11.RRRR 18.12.RRRR
5.4.RRRR 17.10.RRRR 7.11.RRRR 19.12.RRRR
6.4.RRRR 18.10.RRRR 8.11.RRRR 20.12.RRRR
7.4.RRRR 19.10.RRRR 9.11.RRRR 21.12.RRRR
8.4.RRRR 20.10.RRRR  10.11.RRRR 22.12.RRRR
9.4.RRRR 21.10.RRRR  11.11.RRRR 23.12.RRRR
 10.4.RRRR 22.10.RRRR  12.11.RRRR 24.12.RRRR
 11.4.RRRR 23.10.RRRR 13.11.RRRR 25.12.RRRR
 12.4.RRRR 24.10.RRRR 14.11.RRRR 26.12.RRRR
13.4.RRRR 25.10.RRRR 15.11.RRRR 27.12.RRRR
14.4.RRRR 26.10.RRRR 16.11.RRRR 28.12.RRRR
15.4.RRRR 27.10.RRRR 17.11.RRRR 29.12.RRRR
16.4.RRRR 28.10.RRRR 18.11.RRRR 30.12.RRRR
17.4.RRRR 29.10.RRRR 19.11.RRRR 31.12.RRRR
18.4.RRRR 30.10.RRRR 20.11.RRRR 1.1.RRRR+1
19.4.RRRR 31.10.RRRR 21.11.RRRR 2.1.RRRR+1
20.4.RRRR 1.11.RRRR 22.11.RRRR 3.1.RRRR+1
21.4.RRRR 2.11.RRRR 23.11.RRRR 4.1.RRRR+1
22.4.RRRR 3.11.RRRR 24.11.RRRR 5.1.RRRR+1
23.4.RRRR 4.11.RRRR 25.11.RRRR 6.1.RRRR+1
24.4.RRRR 5.11.RRRR 26.11.RRRR 7.1.RRRR+1
25.4.RRRR 6.11.RRRR 27.11.RRRR 8.1.RRRR+1
26.4.RRRR 7.11.RRRR 28.11.RRRR 9.1.RRRR+1
27.4.RRRR 8.11.RRRR 29.11.RRRR  10.1.RRRR+1
28.4.RRRR 9.11.RRRR 30.11.RRRR  11.1.RRRR+1
29.4.RRRR  10.11.RRRR 1.12.RRRR  12.1.RRRR+1
30.4.RRRR  11.11.RRRR 2.12.RRRR 13.1.RRRR+1
1.5.RRRR  12.11.RRRR 3.12.RRRR 14.1.RRRR+1
2.5.RRRR 13.11.RRRR 4.12.RRRR 15.1.RRRR+1
3.5.RRRR 14.11.RRRR 5.12.RRRR 16.1.RRRR+1
4.5.RRRR 15.11.RRRR 6.12.RRRR 17.1.RRRR+1
5.5.RRRR 16.11.RRRR 7.12.RRRR 18.1.RRRR+1
6.5.RRRR 17.11.RRRR 8.12.RRRR 19.1.RRRR+1
7.5.RRRR 18.11.RRRR 9.12.RRRR 20.1.RRRR+1
8.5.RRRR 19.11.RRRR  10.12.RRRR 21.1.RRRR+1
9.5.RRRR 20.11.RRRR  11.12.RRRR 22.1.RRRR+1
 10.5.RRRR 21.11.RRRR  12.12.RRRR 23.1.RRRR+1
 11.5.RRRR 22.11.RRRR 13.12.RRRR 24.1.RRRR+1
 12.5.RRRR 23.11.RRRR 14.12.RRRR 25.1.RRRR+1
13.5.RRRR 24.11.RRRR 15.12.RRRR 26.1.RRRR+1
14.5.RRRR 25.11.RRRR 16.12.RRRR 27.1.RRRR+1
15.5.RRRR 26.11.RRRR 17.12.RRRR 28.1.RRRR+1
16.5.RRRR 27.11.RRRR 18.12.RRRR 29.1.RRRR+1
17.5.RRRR 28.11.RRRR 19.12.RRRR 30.1.RRRR+1
18.5.RRRR 29.11.RRRR 20.12.RRRR 31.1.RRRR+1
19.5.RRRR 30.11.RRRR 21.12.RRRR 1.2.RRRR+1
20.5.RRRR 1.12.RRRR 22.12.RRRR 2.2.RRRR+1
21.5.RRRR 2.12.RRRR 23.12.RRRR 3.2.RRRR+1
22.5.RRRR 3.12.RRRR 24.12.RRRR 4.2.RRRR+1
23.5.RRRR 4.12.RRRR 25.12.RRRR 5.2.RRRR+1
24.5.RRRR 5.12.RRRR 26.12.RRRR 6.2.RRRR+1
25.5.RRRR 6.12.RRRR 27.12.RRRR 7.2.RRRR+1
26.5.RRRR 7.12.RRRR 28.12.RRRR 8.2.RRRR+1
27.5.RRRR 8.12.RRRR 29.12.RRRR 9.2.RRRR+1
28.5.RRRR 9.12.RRRR 30.12.RRRR  10.2.RRRR+1
29.5.RRRR  10.12.RRRR 31.12.RRRR  11.2.RRRR+1
30.5.RRRR  11.12.RRRR 1.1.RRRR+1  12.2.RRRR+1
31.5.RRRR  12.12.RRRR 2.1.RRRR+1 13.2.RRRR+1
1.6.RRRR 13.12.RRRR 3.1.RRRR+1 14.2.RRRR+1
2.6.RRRR 14.12.RRRR 4.1.RRRR+1 15.2.RRRR+1
3.6.RRRR 15.12.RRRR 5.1.RRRR+1 16.2.RRRR+1
4.6.RRRR 16.12.RRRR 6.1.RRRR+1 17.2.RRRR+1
5.6.RRRR 17.12.RRRR 7.1.RRRR+1 18.2.RRRR+1
6.6.RRRR 18.12.RRRR 8.1.RRRR+1 19.2.RRRR+1
7.6.RRRR 19.12.RRRR 9.1.RRRR+1 20.2.RRRR+1
8.6.RRRR 20.12.RRRR  10.1.RRRR+1 21.2.RRRR+1
9.6.RRRR 21.12.RRRR  11.1.RRRR+1 22.2.RRRR+1
 10.6.RRRR 22.12.RRRR  12.1.RRRR+1 23.2.RRRR+1
 11.6.RRRR 23.12.RRRR 13.1.RRRR+1 24.2.RRRR+1
 12.6.RRRR 24.12.RRRR 14.1.RRRR+1 25.2.RRRR+1
13.6.RRRR 25.12.RRRR 15.1.RRRR+1 26.2.RRRR+1
14.6.RRRR 26.12.RRRR 16.1.RRRR+1 27.2.RRRR+1
15.6.RRRR 27.12.RRRR 17.1.RRRR+1 28.2.RRRR+1
16.6.RRRR 28.12.RRRR 18.1.RRRR+1 1.3.RRRR+1
17.6.RRRR 29.12.RRRR 19.1.RRRR+1 2.3.RRRR+1
18.6.RRRR 30.12.RRRR 20.1.RRRR+1 3.3.RRRR+1
19.6.RRRR 31.12.RRRR 21.1.RRRR+1 4.3.RRRR+1
20.6.RRRR 1.1.RRRR+1 22.1.RRRR+1 5.3.RRRR+1
21.6.RRRR 2.1.RRRR+1 23.1.RRRR+1 6.3.RRRR+1
22.6.RRRR 3.1.RRRR+1 24.1.RRRR+1 7.3.RRRR+1
23.6.RRRR 4.1.RRRR+1 25.1.RRRR+1 8.3.RRRR+1
24.6.RRRR 5.1.RRRR+1 26.1.RRRR+1 9.3.RRRR+1
25.6.RRRR 6.1.RRRR+1 27.1.RRRR+1  10.3.RRRR+1
26.6.RRRR 7.1.RRRR+1 28.1.RRRR+1  11.3.RRRR+1
27.6.RRRR 8.1.RRRR+1 29.1.RRRR+1  12.3.RRRR+1
28.6.RRRR 9.1.RRRR+1 30.1.RRRR+1 13.3.RRRR+1
29.6.RRRR  10.1.RRRR+1 31.1.RRRR+1 14.3.RRRR+1
30.6.RRRR  11.1.RRRR+1 1.2.RRRR+1 15.3.RRRR+1
1.7.RRRR  12.1.RRRR+1 2.2.RRRR+1 16.3.RRRR+1
2.7.RRRR 13.1.RRRR+1 3.2.RRRR+1 17.3.RRRR+1
3.7.RRRR 14.1.RRRR+1 4.2.RRRR+1 18.3.RRRR+1
4.7.RRRR 15.1.RRRR+1 5.2.RRRR+1 19.3.RRRR+1
5.7.RRRR 16.1.RRRR+1 6.2.RRRR+1 20.3.RRRR+1
6.7.RRRR 17.1.RRRR+1 7.2.RRRR+1 21.3.RRRR+1
7.7.RRRR 18.1.RRRR+1 8.2.RRRR+1 22.3.RRRR+1
8.7.RRRR 19.1.RRRR+1 9.2.RRRR+1 23.3.RRRR+1
9.7.RRRR 20.1.RRRR+1  10.2.RRRR+1 24.3.RRRR+1
 10.7.RRRR 21.1.RRRR+1  11.2.RRRR+1 25.3.RRRR+1
 11.7.RRRR 22.1.RRRR+1  12.2.RRRR+1 26.3.RRRR+1
 12.7.RRRR 23.1.RRRR+1 13.2.RRRR+1 27.3.RRRR+1
13.7.RRRR 24.1.RRRR+1 14.2.RRRR+1 28.3.RRRR+1
14.7.RRRR 25.1.RRRR+1 15.2.RRRR+1 29.3.RRRR+1
15.7.RRRR 26.1.RRRR+1 16.2.RRRR+1 30.3.RRRR+1
16.7.RRRR 27.1.RRRR+1 17.2.RRRR+1 31.3.RRRR+1
17.7.RRRR 28.1.RRRR+1 18.2.RRRR+1 1.4.RRRR+1
18.7.RRRR 29.1.RRRR+1 19.2.RRRR+1 2.4.RRRR+1
19.7.RRRR 30.1.RRRR+1 20.2.RRRR+1 3.4.RRRR+1
20.7.RRRR 31.1.RRRR+1 21.2.RRRR+1 4.4.RRRR+1
21.7.RRRR 1.2.RRRR+1 22.2.RRRR+1 5.4.RRRR+1
22.7.RRRR 2.2.RRRR+1 23.2.RRRR+1 6.4.RRRR+1
23.7.RRRR 3.2.RRRR+1 24.2.RRRR+1 7.4.RRRR+1
24.7.RRRR 4.2.RRRR+1 25.2.RRRR+1 8.4.RRRR+1
25.7.RRRR 5.2.RRRR+1 26.2.RRRR+1 9.4.RRRR+1
26.7.RRRR 6.2.RRRR+1 27.2.RRRR+1  10.4.RRRR+1
27.7.RRRR 7.2.RRRR+1 28.2.RRRR+1  11.4.RRRR+1
28.7.RRRR 8.2.RRRR+1 1.3.RRRR+1  12.4.RRRR+1
29.7.RRRR 9.2.RRRR+1 2.3.RRRR+1 13.4.RRRR+1
30.7.RRRR  10.2.RRRR+1 3.3.RRRR+1 14.4.RRRR+1
31.7.RRRR  11.2.RRRR+1 4.3.RRRR+1 15.4.RRRR+1
1.8.RRRR  12.2.RRRR+1 5.3.RRRR+1 16.4.RRRR+1
2.8.RRRR 13.2.RRRR+1 6.3.RRRR+1 17.4.RRRR+1
3.8.RRRR 14.2.RRRR+1 7.3.RRRR+1 18.4.RRRR+1
4.8.RRRR 15.2.RRRR+1 8.3.RRRR+1 19.4.RRRR+1
5.8.RRRR 16.2.RRRR+1 9.3.RRRR+1 20.4.RRRR+1
6.8.RRRR 17.2.RRRR+1  10.3.RRRR+1 21.4.RRRR+1
7.8.RRRR 18.2.RRRR+1  11.3.RRRR+1 22.4.RRRR+1
8.8.RRRR 19.2.RRRR+1  12.3.RRRR+1 23.4.RRRR+1
9.8.RRRR 20.2.RRRR+1 13.3.RRRR+1 24.4.RRRR+1
 10.8.RRRR 21.2.RRRR+1 14.3.RRRR+1 25.4.RRRR+1
 11.8.RRRR 22.2.RRRR+1 15.3.RRRR+1 26.4.RRRR+1
 12.8.RRRR 23.2.RRRR+1 16.3.RRRR+1 27.4.RRRR+1
13.8.RRRR 24.2.RRRR+1 17.3.RRRR+1 28.4.RRRR+1
14.8.RRRR 25.2.RRRR+1 18.3.RRRR+1 29.4.RRRR+1
15.8.RRRR 26.2.RRRR+1 19.3.RRRR+1 30.4.RRRR+1
16.8.RRRR 27.2.RRRR+1 20.3.RRRR+1 1.5.RRRR+1
17.8.RRRR 28.2.RRRR+1 21.3.RRRR+1 2.5.RRRR+1
18.8.RRRR 1.3.RRRR+1 22.3.RRRR+1 3.5.RRRR+1
19.8.RRRR 2.3.RRRR+1 23.3.RRRR+1 4.5.RRRR+1
20.8.RRRR 3.3.RRRR+1 24.3.RRRR+1 5.5.RRRR+1
21.8.RRRR 4.3.RRRR+1 25.3.RRRR+1 6.5.RRRR+1
22.8.RRRR 5.3.RRRR+1 26.3.RRRR+1 7.5.RRRR+1
23.8.RRRR 6.3.RRRR+1 27.3.RRRR+1 8.5.RRRR+1
24.8.RRRR 7.3.RRRR+1 28.3.RRRR+1 9.5.RRRR+1
25.8.RRRR 8.3.RRRR+1 29.3.RRRR+1  10.5.RRRR+1
26.8.RRRR 9.3.RRRR+1 30.3.RRRR+1  11.5.RRRR+1
27.8.RRRR  10.3.RRRR+1 31.3.RRRR+1  12.5.RRRR+1
28.8.RRRR  11.3.RRRR+1 1.4.RRRR+1 13.5.RRRR+1
29.8.RRRR  12.3.RRRR+1 2.4.RRRR+1 14.5.RRRR+1
30.8.RRRR 13.3.RRRR+1 3.4.RRRR+1 15.5.RRRR+1
31.8.RRRR 14.3.RRRR+1 4.4.RRRR+1 16.5.RRRR+1
1.9.RRRR 15.3.RRRR+1 5.4.RRRR+1 17.5.RRRR+1
2.9.RRRR 16.3.RRRR+1 6.4.RRRR+1 18.5.RRRR+1
3.9.RRRR 17.3.RRRR+1 7.4.RRRR+1 19.5.RRRR+1
4.9.RRRR 18.3.RRRR+1 8.4.RRRR+1 20.5.RRRR+1
5.9.RRRR 19.3.RRRR+1 9.4.RRRR+1 21.5.RRRR+1
6.9.RRRR 20.3.RRRR+1  10.4.RRRR+1 22.5.RRRR+1
7.9.RRRR 21.3.RRRR+1  11.4.RRRR+1 23.5.RRRR+1
8.9.RRRR 22.3.RRRR+1  12.4.RRRR+1 24.5.RRRR+1
9.9.RRRR 23.3.RRRR+1 13.4.RRRR+1 25.5.RRRR+1
 10.9.RRRR 24.3.RRRR+1 14.4.RRRR+1 26.5.RRRR+1
 11.9.RRRR 25.3.RRRR+1 15.4.RRRR+1 27.5.RRRR+1
 12.9.RRRR 26.3.RRRR+1 16.4.RRRR+1 28.5.RRRR+1
13.9.RRRR 27.3.RRRR+1 17.4.RRRR+1 29.5.RRRR+1
14.9.RRRR 28.3.RRRR+1 18.4.RRRR+1 30.5.RRRR+1
15.9.RRRR 29.3.RRRR+1 19.4.RRRR+1 31.5.RRRR+1
16.9.RRRR 30.3.RRRR+1 20.4.RRRR+1 1.6.RRRR+1
17.9.RRRR 31.3.RRRR+1 21.4.RRRR+1 2.6.RRRR+1
18.9.RRRR 1.4.RRRR+1 22.4.RRRR+1 3.6.RRRR+1
19.9.RRRR 2.4.RRRR+1 23.4.RRRR+1 4.6.RRRR+1
20.9.RRRR 3.4.RRRR+1 24.4.RRRR+1 5.6.RRRR+1
21.9.RRRR 4.4.RRRR+1 25.4.RRRR+1 6.6.RRRR+1
22.9.RRRR 5.4.RRRR+1 26.4.RRRR+1 7.6.RRRR+1
23.9.RRRR 6.4.RRRR+1 27.4.RRRR+1 8.6.RRRR+1
24.9.RRRR 7.4.RRRR+1 28.4.RRRR+1 9.6.RRRR+1
25.9.RRRR 8.4.RRRR+1 29.4.RRRR+1  10.6.RRRR+1
26.9.RRRR 9.4.RRRR+1 30.4.RRRR+1  11.6.RRRR+1
27.9.RRRR  10.4.RRRR+1 1.5.RRRR+1  12.6.RRRR+1
28.9.RRRR  11.4.RRRR+1 2.5.RRRR+1 13.6.RRRR+1
29.9.RRRR  12.4.RRRR+1 3.5.RRRR+1 14.6.RRRR+1
30.9.RRRR 13.4.RRRR+1 4.5.RRRR+1 15.6.RRRR+1
1.10.RRRR 14.4.RRRR+1 5.5.RRRR+1 16.6.RRRR+1
2.10.RRRR 15.4.RRRR+1 6.5.RRRR+1 17.6.RRRR+1
3.10.RRRR 16.4.RRRR+1 7.5.RRRR+1 18.6.RRRR+1
4.10.RRRR 17.4.RRRR+1 8.5.RRRR+1 19.6.RRRR+1
5.10.RRRR 18.4.RRRR+1 9.5.RRRR+1 20.6.RRRR+1
6.10.RRRR 19.4.RRRR+1  10.5.RRRR+1 21.6.RRRR+1
7.10.RRRR 20.4.RRRR+1  11.5.RRRR+1 22.6.RRRR+1
8.10.RRRR 21.4.RRRR+1  12.5.RRRR+1 23.6.RRRR+1
9.10.RRRR 22.4.RRRR+1 13.5.RRRR+1 24.6.RRRR+1
 10.10.RRRR 23.4.RRRR+1 14.5.RRRR+1 25.6.RRRR+1
 11.10.RRRR 24.4.RRRR+1 15.5.RRRR+1 26.6.RRRR+1
 12.10.RRRR 25.4.RRRR+1 16.5.RRRR+1 27.6.RRRR+1
13.10.RRRR 26.4.RRRR+1 17.5.RRRR+1 28.6.RRRR+1
14.10.RRRR 27.4.RRRR+1 18.5.RRRR+1 29.6.RRRR+1
15.10.RRRR 28.4.RRRR+1 19.5.RRRR+1 30.6.RRRR+1
16.10.RRRR 29.4.RRRR+1 20.5.RRRR+1 1.7.RRRR+1
17.10.RRRR 30.4.RRRR+1 21.5.RRRR+1 2.7.RRRR+1
18.10.RRRR 1.5.RRRR+1 22.5.RRRR+1 3.7.RRRR+1
19.10.RRRR 2.5.RRRR+1 23.5.RRRR+1 4.7.RRRR+1
20.10.RRRR 3.5.RRRR+1 24.5.RRRR+1 5.7.RRRR+1
21.10.RRRR 4.5.RRRR+1 25.5.RRRR+1 6.7.RRRR+1
22.10.RRRR 5.5.RRRR+1 26.5.RRRR+1 7.7.RRRR+1
23.10.RRRR 6.5.RRRR+1 27.5.RRRR+1 8.7.RRRR+1
24.10.RRRR 7.5.RRRR+1 28.5.RRRR+1 9.7.RRRR+1
25.10.RRRR 8.5.RRRR+1 29.5.RRRR+1  10.7.RRRR+1
26.10.RRRR 9.5.RRRR+1 30.5.RRRR+1  11.7.RRRR+1
27.10.RRRR  10.5.RRRR+1 31.5.RRRR+1  12.7.RRRR+1
28.10.RRRR  11.5.RRRR+1 1.6.RRRR+1 13.7.RRRR+1
29.10.RRRR  12.5.RRRR+1 2.6.RRRR+1 14.7.RRRR+1
30.10.RRRR 13.5.RRRR+1 3.6.RRRR+1 15.7.RRRR+1
31.10.RRRR 14.5.RRRR+1 4.6.RRRR+1 16.7.RRRR+1
1.11.RRRR 15.5.RRRR+1 5.6.RRRR+1 17.7.RRRR+1
2.11.RRRR 16.5.RRRR+1 6.6.RRRR+1 18.7.RRRR+1
3.11.RRRR 17.5.RRRR+1 7.6.RRRR+1 19.7.RRRR+1
4.11.RRRR 18.5.RRRR+1 8.6.RRRR+1 20.7.RRRR+1
5.11.RRRR 19.5.RRRR+1 9.6.RRRR+1 21.7.RRRR+1
6.11.RRRR 20.5.RRRR+1  10.6.RRRR+1 22.7.RRRR+1
7.11.RRRR 21.5.RRRR+1  11.6.RRRR+1 23.7.RRRR+1
8.11.RRRR 22.5.RRRR+1  12.6.RRRR+1 24.7.RRRR+1
9.11.RRRR 23.5.RRRR+1 13.6.RRRR+1 25.7.RRRR+1
 10.11.RRRR 24.5.RRRR+1 14.6.RRRR+1 26.7.RRRR+1
 11.11.RRRR 25.5.RRRR+1 15.6.RRRR+1 27.7.RRRR+1
 12.11.RRRR 26.5.RRRR+1 16.6.RRRR+1 28.7.RRRR+1
13.11.RRRR 27.5.RRRR+1 17.6.RRRR+1 29.7.RRRR+1
14.11.RRRR 28.5.RRRR+1 18.6.RRRR+1 30.7.RRRR+1
15.11.RRRR 29.5.RRRR+1 19.6.RRRR+1 31.7.RRRR+1
16.11.RRRR 30.5.RRRR+1 20.6.RRRR+1 1.8.RRRR+1
17.11.RRRR 31.5.RRRR+1 21.6.RRRR+1 2.8.RRRR+1
18.11.RRRR 1.6.RRRR+1 22.6.RRRR+1 3.8.RRRR+1
19.11.RRRR 2.6.RRRR+1 23.6.RRRR+1 4.8.RRRR+1
20.11.RRRR 3.6.RRRR+1 24.6.RRRR+1 5.8.RRRR+1
21.11.RRRR 4.6.RRRR+1 25.6.RRRR+1 6.8.RRRR+1
22.11.RRRR 5.6.RRRR+1 26.6.RRRR+1 7.8.RRRR+1
23.11.RRRR 6.6.RRRR+1 27.6.RRRR+1 8.8.RRRR+1
24.11.RRRR 7.6.RRRR+1 28.6.RRRR+1 9.8.RRRR+1
25.11.RRRR 8.6.RRRR+1 29.6.RRRR+1  10.8.RRRR+1
26.11.RRRR 9.6.RRRR+1 30.6.RRRR+1  11.8.RRRR+1
27.11.RRRR  10.6.RRRR+1 1.7.RRRR+1  12.8.RRRR+1
28.11.RRRR  11.6.RRRR+1 2.7.RRRR+1 13.8.RRRR+1
29.11.RRRR  12.6.RRRR+1 3.7.RRRR+1 14.8.RRRR+1
30.11.RRRR 13.6.RRRR+1 4.7.RRRR+1 15.8.RRRR+1
1.12.RRRR 14.6.RRRR+1 5.7.RRRR+1 16.8.RRRR+1
2.12.RRRR 15.6.RRRR+1 6.7.RRRR+1 17.8.RRRR+1
3.12.RRRR 16.6.RRRR+1 7.7.RRRR+1 18.8.RRRR+1
4.12.RRRR 17.6.RRRR+1 8.7.RRRR+1 19.8.RRRR+1
5.12.RRRR 18.6.RRRR+1 9.7.RRRR+1 20.8.RRRR+1
6.12.RRRR 19.6.RRRR+1  10.7.RRRR+1 21.8.RRRR+1
7.12.RRRR 20.6.RRRR+1  11.7.RRRR+1 22.8.RRRR+1
8.12.RRRR 21.6.RRRR+1  12.7.RRRR+1 23.8.RRRR+1
9.12.RRRR 22.6.RRRR+1 13.7.RRRR+1 24.8.RRRR+1
 10.12.RRRR 23.6.RRRR+1 14.7.RRRR+1 25.8.RRRR+1
 11.12.RRRR 24.6.RRRR+1 15.7.RRRR+1 26.8.RRRR+1
 12.12.RRRR 25.6.RRRR+1 16.7.RRRR+1 27.8.RRRR+1
13.12.RRRR 26.6.RRRR+1 17.7.RRRR+1 28.8.RRRR+1
14.12.RRRR 27.6.RRRR+1 18.7.RRRR+1 29.8.RRRR+1
15.12.RRRR 28.6.RRRR+1 19.7.RRRR+1 30.8.RRRR+1
16.12.RRRR 29.6.RRRR+1 20.7.RRRR+1 31.8.RRRR+1
17.12.RRRR 30.6.RRRR+1 21.7.RRRR+1 1.9.RRRR+1
18.12.RRRR 1.7.RRRR+1 22.7.RRRR+1 2.9.RRRR+1
19.12.RRRR 2.7.RRRR+1 23.7.RRRR+1 3.9.RRRR+1
20.12.RRRR 3.7.RRRR+1 24.7.RRRR+1 4.9.RRRR+1
21.12.RRRR 4.7.RRRR+1 25.7.RRRR+1 5.9.RRRR+1
22.12.RRRR 5.7.RRRR+1 26.7.RRRR+1 6.9.RRRR+1
23.12.RRRR 6.7.RRRR+1 27.7.RRRR+1 7.9.RRRR+1
24.12.RRRR 7.7.RRRR+1 28.7.RRRR+1 8.9.RRRR+1
25.12.RRRR 8.7.RRRR+1 29.7.RRRR+1 9.9.RRRR+1
26.12.RRRR 9.7.RRRR+1 30.7.RRRR+1  10.9.RRRR+1
27.12.RRRR  10.7.RRRR+1 31.7.RRRR+1  11.9.RRRR+1
28.12.RRRR  11.7.RRRR+1 1.8.RRRR+1  12.9.RRRR+1
29.12.RRRR  12.7.RRRR+1 2.8.RRRR+1 13.9.RRRR+1
30.12.RRRR 13.7.RRRR+1 3.8.RRRR+1 14.9.RRRR+1
31.12.RRRR 14.7.RRRR+1 4.8.RRRR+1 15.9.RRRR+1

 

*

Otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala (nemala na materské nárok alebo vedome o materské nepožiadala), otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Zároveň platí, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal začať poberať materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.