Minimálna mzda 2022

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Dňa 5.3.2021 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2020, ktorá dosiahla sumu 1133 eur.

Ak sa sociálni partneri nedohodnú inak, minimálna mzda na rok 2022 tak je 57% zo sumy 1133 eur, čo je po zaokrúhlení suma 646 eur.

Poznámka: suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.